unutrašnja trgovina

Vujanović: Nove obaveze i uređenje statusa za trgovace na pijacama

31.07.2016 - 10:15

"U Federaciji ima oko 20 do 25 hiljada trgovaca koji se bave trgovinom na pijacama. Zato je prijedlog da se u sistem uvede nova kategorija trgovca koji isključivo ličnim radom, obavlja trgovinu na malo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice", kaže Vujanović.