Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH

Nisu stvoreni preduvjeti za prelazak na digitalno emitiranje TV programa

11.06.2015 - 14:27

Nakon provedenih javnih konsultacija, Vijeće je usvojilo Pravilo o izmjenama Pravila o dozvolama za distribuciju audiovizelnih medijskih sadržaja i medijskih usluga radija i Pravilo o korištenju radiofrekvencijskog opsega 11,7-12,5GHz za MVDS/MMDS, te odobrilo da se na javne konsultacije uputi Pravilo o izmjeni Pravila o prenosivosti telefonskih brojeva.

Usvojena je i Odluka o načinu korištenja Multipleksa A za potrebe zemaljskog digitalnog emitovanja u BiH.