visoko obrazovanje

Univerzitetima u BiH otvoren put za akreditacije

12.03.2019 - 15:53

Delegacija Evropske unije u BiH je Agenciji dala rok da do 31. marta visokoškolskim ustanovama produži akreditaciju, što je, prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju BiH, dužna da napravi.

Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u visokom obrazovanju daje mogućnost da se proces akreditacije u pravnom smislu može odvijati nesmetano na cijeloj teritoriji BiH.

Škrijelj: Razvoj i poboljšanje svijesti u oblasti visokog obrazovanja naša je kontinuirana zadaća

04.07.2017 - 16:29

- Pokušavamo napraviti sve usklađeno s Bolonjskim sistemom. Moglo bi se uraditi i mnogo više, ali za bolje rezultate potrebno je i više ulaganja. BiH je država koja se u poslijeratnom periodu sporo oporavlja. Mnogi zakoni se teško donose na nivou države, mnogi strateški dokumenti se teško donose zbog političke neusuglašenosti a to se sve odražava na nižim nivoima, uključujući i visoko obrazovanje - naglasio je novinarima.           

U Nacrt Zakona o visokom obrazovanju integrirana i dva termina septembarskog ispitnog roka

06.12.2016 - 21:48

U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka studenti će imati pravo polagati jedan ispit ukoliko je taj ispit uvjet za upis naredne studijske godine, odnosno uvjet za završetak studijske godine.

Nadalje, studenti će nakon odslušanog posljednjeg semestra studija imati pravo na besplatan apsolventski staž i rokove, neće obnavljati godinu nego će po automatizmu zadržati status studenta još godinu dana.

Vlada KS utvrdila Nacrt zakona o visokom obrazovanju

24.11.2016 - 13:05

Zakonskim rješenjima definiran je model integracije Univerziteta u Sarajevu koji podrazumijeva funkcionalnu integraciju svih procesa i službi organizacionih jedinica u sastavu Univerziteta koji osigurava potpunu transparentnost svih procesa koji se odvijaju na Univerzitetu u Sarajevu.