vlada federacije bih

Sindikalisti BiH traže povlačenje izmjena Zakona o radu iz procedure

19.01.2016 - 23:56

Također, zahtjeva se od Vlade Federacije BiH da pod hitno deblokira proces potpisivanja općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, koji su usaglasili socijalni partneri, Savez samostalnih sindikata BiH i Udruženje poslodavaca Federacije BiH.

Trećim zaključkom s ove sjednice se zahtjeva od Vlade Federacije BiH da pod hitno deblokira postupak usaglašavanja i potpisivanja granskih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu Federacije BiH.

U upravne odbore poznata stranačka prezimena: Bučo, Dilberović, Đugum...

14.01.2016 - 17:15

Pored ovim imenovanja Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo uime državnog kapitala, zbog isteka četverogodišnjeg mandata, te za imenovanje Ferida Buče, Edina Dilberovića, Nermina Đuguma, Armina Zulkića i Amre Salihović za vršioce ovih dužnosti, na period do najviše tri mjeseca. Očito je da se, ovdje, radi o nekolicini stranačkih prezimena te je vrlo vjerovatno da su u pitanju blisku rođaci politički angažovanih ličnosti.

Penzioneri BiH poručili: Nacrt zakona o PIO je loš

19.12.2015 - 17:39

Istaknuto je da su oni koji imaju pretpostavku da idu u penziju, zbog neinformiranosti o sadržaju Nacrta novog zakona o PIO-u, iz straha da će novi zakon biti nepovoljan za njih po hitnom postupku su podnjeli zahtjev za penzionisanje i trenutno je više od 10.000 zahtjeva upućeno prema FZPIO.

Vlada Federacije BiH zadužila građane FBiH za novih 12 miliona KM!

16.12.2015 - 19:49

Ova kreditna sredstva bi omogućila revitalizaciju kapaciteta za proizvodnju privrednih eksploziva, odnosno dostizanje proizvodnje od 4.500 tona godišnje u naredne tri godine, refinansiranje postojećih obaveza kod Razvojne banke, kao i realizaciju ostalih planiranih aktivnosti “Vitezita”.

Novalić: Vlada FBiH je protiv novog kolektivnog ugovora za radnike

16.12.2015 - 19:47

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić na konferenciji za novinare je kazao da je Vlada FBiH, s obzirom na važnost tog pitanja, na današnjoj sjednici razmatrala prijedlog novog kolektivnog ugovora koji su dogovorili socijalno ekonomski partneri, te da je izrazila zabrinutost zbog pojednih odredbi tog akta koji mogu narušiti postojeći sistem.

Subvencije za uvezivanje radnog staža

10.12.2015 - 16:21

Prvom odlukom je usvojen Program utroška preostalog dijela sredstava namijenjenih kao subvencija javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO u svrhu penzionisanja zaposlenika, u iznosu od 603.443,97 KM. Ova sredstva bit će dodijeljena na osnovu javnog poziva, a zahtjev za dodjelu zainteresirana preduzeća mogu preuzeti na web-stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (www.fmeri.gov.ba).

Usvojen Program javnih investicija FBiH 2016.-2018.

03.12.2015 - 16:55

Kako je zaključeno, Vlada planira u 2016. godini pokrenuti postupak ugovaranja kreditnih sredstava u iznosu do 1.418,05 milijuna konvertibilnih maraka za financiranje kandidiranih projekata, te pokrenuti postupak izdavanja garancija u iznosu do 1.048 miliona KM.  Plan je i da u 2016. godini bude pokrenut postupak ugovaranja kreditnih sredstava u iznosu do 100 miliona KM za finansiranje kandidiranih projekata, uvrštenih u usvojene kantonalne programe javnih investicija 2016-2018.

Vlada FBiH revidirala liste lijekova

03.12.2015 - 16:20

Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja, kako je obrazloženo, revidirana je jer je procijenjena potreba da u liječenju pojedinih bolesti bude omogućen novi doktrinarni pristupi kojim se preporučuje uvođenje i novih generacija generičkih lijekova, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH. Revidirana lista je generička, odnosno ne sadrži zaštićene proizvođačke nazive lijekova, te će donijeti korist ukupnom zdravstvenom sistemu, kako s medicinskog, tako i s farmakoekonomskog aspekta.

Kadrovsko jačanje Porezne uprave FBiH

12.11.2015 - 17:37

Konkretno, radi se o zapošljavanju šest inspektora u Kantonalnoj poreznoj upravi Sarajevo, jednog u KPU Orašje, sedam u KPU Tuzla, pet u KPU Novi Travnik, šest u KPU Zenica i tri u KPU Ljubuški.

Ustavni sud FBiH sutra o Dunovićevoj apelaciji

02.11.2015 - 20:16

Radi se o zahtjevu (predmet U-18/15) koji je Ustavnom sudu uputio potpredsjednik FBiH Milan Dunović. Naime, ovaj se zahtjev odnosi na listu privrednih društava u kojima Vlada Federacije vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH. Na javnu raspravu su pozvani podnositelj zahtjeva i predstavnik Vlade Federacije BiH čiji je akt osporen, odnosno njihovi punomoćnici.