vladavina prava

Prof.dr.Hodžić tvrdi da najvažnije stvari iz "Agende" nisu provedene

05.05.2019 - 19:48

Dr Kadrija Hodžić, redovni profesor na Univerzitetu u Tuzli, urednik nekoliko časopisa za ekonomiju, član Ekonomskog odbora Akademije nauka i umjetnosti BiH, govori o ekonomskoj situaciji u BiH i efektima dosadašnjih reformi koje su pokrenute 2015. godine na osnovu Njemačko - Britanske inicijative. Smatra da se uspjeh reformi treba mjeriti prije svega efektima odnosno boljitku koji donose građanima.

Ferguson: Vladavina prava je srž onoga što predstavlja modernu, evropsku državu

28.03.2016 - 11:01

Po njegovim riječima, nije tajna da postoji politički uticaj na svakom nivou pravosudnog sistema, te da posto­je ozbiljne praktične slabosti ve­zane za neefikasnost i nedostatak tehničke ekspertize. Moja ambasada je, zajedno sa drugim međunarodnim partne­rima, uključena u određene veli­ke projekte kojima je cilj jačanje pravnog, tehničkog, upravljač­kog i administrativnog kapaci­teta institucija pravosuđa na dr­žavnom nivou. I tu smo postigli važan napredak. Ali, nakon 20 godina investiranja i napornog rada, put do dostizanja evropskih standarda još je dug.

EK pokreće proceduru protiv Poljske zbog kršenja propisa o vladavini prava

13.01.2016 - 15:44

Evropski komesar Frans Timmermans kazao je da će EK otpočeti preliminarnu procjenu ovog slučaja u okvirima vladavine prava. "Cilj ovog procesa je da rasvijetlimo činjenice na objektivan način, da dublje procijenimo situaciju i otpočnemo dijalog sa poljskim vlastima", izjavio Timmermans. Evropska komisija je riješila raspravljati o vladavini prava u Poljskoj, što bi moglo dovesti i do kaznenih mjera.