zagađenost

Grad pod smogom: Sarajevo večeras najzagađeniji grad Evrope

06.12.2017 - 23:08

Posljednje mjerenje Svjetskog tima za kontrolu kvalitete zraka (AQICN) pokazalo je da je najzagađeniji zrak u Evropi trenutno u Sarajevu.

Prema AQICN-u, indeks kvalitete zraka na području Ilidže večeras je 341, što je daleko više od dozvoljenog indeksa zagađenosti (50). Na mjernim stanicama na Otoci izmjereno je 164, a na Baščaršiji 95.

Zašto se građani ne mogu kupati u rijekama na području Sarajeva?

20.08.2016 - 11:40

Istakao je kako je "osnovni cilj bio ispitivanje kvaliteta vode u rijekama KS kao i da se stvori uvid u mogućnost korištenja ovih voda za kupanje i rekraciju građana".

Ispitivanje se vršilo na vodotocima: rijeke Miljacka na lokalitetu Bentbaša, Zujevine - lokalitet Blažuj, Bosne kod Rimskog mosta, Željeznice na Ilidži - u centru Ilidže, Dobrinje u naselju Dobrinja i Mošćanice prije ušća u rijeku Miljacku, kazao je Hamza.

Uzrok zagađenosti Vrela Bosne mogu biti životinje koje borave u slivnom području

07.07.2016 - 18:01

Prema tome, uzrok pojave manjeg broja koliformnih bakterija u vodi na Vrelu Bosne mogu biti životinje koje borave u slivnom području, kazali su Feni u Službi informiranja Kantonalnog javnog komunalog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo.

U Tuzli i Lukavcu zrak zagađeniji nego u Pekingu

16.02.2016 - 10:59

Kritična granica zagađenja zbog koje je u Pekingu oglašavana uzbuna u Tuzli je u decembru dostignuta deset, a u Lukavcu sedam puta. U decembru prošle godine u Pekingu je zbog izuzetno visokih vrijednosti zagađenja dva puta oglašavan crveni alarm. Dva puta je život u gradu sa 22 miliona stanovnika potpuno zaustavljen, zatvarane su škole, tvornice, obustavljan saobraćaj, brojni timovi inspektora vršili dodatnu kontrolu industrijskih pogona i ložišta, naglašavaju iz Udruženja, dodajući da u Tuzli i Lukavcu uprkos većem zagađenju ove zime nije bilo uzbune.

KS - Od danas primjena mjera za smanjenje prekomjerne zagađenosti zraka

30.12.2015 - 08:54

To podrazumijeva zabranu korištenja automobila čiji motori imaju normu manju od eura 3 kao i pojačane kontrole koje će vršiti službenici MUP-a. "Ovo se ne odnosi na vozila policije, inspekcije, ministarstva odbrane, javnog gradskog prijevoza, vozila s diplomatskim tablicama i vozila hitnih intervencija (hitna pomoć i vatrogasci)", navode iz Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Kantona Sarajevo.

Zrak u Tuzli, Zenici, Kaknju, Sarajevu i dalje nezdrav i opasan za osjetljive

28.12.2015 - 09:07

Koncentracije lebdećih čestica su i dalje vrlo visoke u Tuzli, Lukavcu, Sarajevu i Zenici, a  prekoračenja graničnih vrijednosti bilježe se i u Jajcu i povremeno u Goraždu. Koncentracije sumpordioksida prekoračuju dnevne granične vrijednosti u centru Tuzle i Zenici, a vrlo su visoke i u Kaknju. Koncentracije azotnih oksida su najviše u Sarajevu, gdje nekoliko dana prelaze pragove graničnih vrijednosti, a povremeno i u Zenici. U Kantonu Sarajevo, proglašena je epizoda upozorenja, a u općini Kakanj i Općini Zenica još je na snazi epizoda pripravnost.

U Zenici i Sarajevu i dalje na snazi „pripravnost“ zbog zagađenja zraka

26.12.2015 - 12:13

Na osnovu podataka o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i nepovoljnih meteoroloških uslova koji pogoduju pogoršanju kvaliteta zraka, a u skladu sa Operativnim planom interventnih mjera Grada Zenica za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, i dalje je na snazi proglašenje  epizoda povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku stepena „pripravnost“, navedeno je u izzvještaju FUCZ.

U BiH minama zagađeno oko 1.176 kvadratnih kilometara

03.11.2015 - 16:58

Ivаnić je primiо danas Оbrаdоvićа koji ga je informisao o аktivnоstimа Cеntrа i trеnutnоj situаciјi u оblаsti dеminirаnjа u BiH. Nаglаsiо је dа vеličinа sumnjivе pоvršinе u BiH trеnutnо iznоsi оkо 1.176 kilometara kvadratnih, tе dа sе Cеntаr susrеćе sа prоblеmimа оkо оsiguravanja srеdstаvа zа dаlјi nаstаvаk аktivnоsti dеminirаnjа. Таkоđеr је izviјеstiо dа su trеnutnо u tоku аktivnоsti nа priprеmi nоvоg zаkоnа о prоtivminskоm dјеlоvаnju u BiH, kао i rеviziја Strаtеgiје dеminirаnjа.

U Zenici tokom augusta zabilježena dnevna prekoračenja zagađenja zraka

18.09.2015 - 11:36

U odnosu na juli ove godine, zabilježeno je povećanje maksimalnih dnevnih koncentracija sumpordioksida SO2 na mjernoj stanici "Institut“ za 87,6, na mjernoj stanici "Crkvice“ za 17,3, a na mjernoj stanici "Tetovo“ za 15,7 posto.

Tako je dnevna prosječna koncentracija sumpordioksida SO2, iznad 125 μg/m3 zraka, izmjerena na ekološkoj stanici na "Institutu“ tokom sedam dana, na mjernom mjestu "Tetovo“ 12 dana i mjernom mjestu "Crkvice“ 17 dana.

Dozvoljena prekoračenja su tri dana u godini.