Zakon

SDA i HDZ prevarili borce: Sjedinicu komisije iz Sarajeva, naprasno premjestili u Mostar

09.08.2018 - 11:40

Odlukom da pobjegnu iz Sarajeva, od suočavanja sa demobilisanim borcima, Komisija oba doma Parlamenta FBiH, u režiji SDA i HDZ-a, pokazala je da ima namjeru, zapravo, prevariti borce kojima su obećali sve, pa je vjerovatno da od svega neće biti ništa.

Kolegij Parlamenta FBiH nije zakazao sjednicu posvećenu zakonu o borcima

02.08.2018 - 13:24

Kako se navodi, razlog za takvu odluku bila je ta da pomuniti tekst zakona nije dostavljen na pisarnici. 

"Kada tekst usaglašenog zakona bude dostavljen na protokol, Predstavnički dom spreman je zakazati vanrednu sjednicu", istakao je Dženan Đonlagić, šef Kluba Demokratske fronte (DF) u Federalnom parlamentu. 

Dom naroda Parlamenta FBiH prohvatio Prijedlog zakona o pravima boraca

27.07.2018 - 00:20

Prijedlog zakona delegati su usvojili u tekstu drugačijem u odnosu na onaj kojeg je usvojio Predstavnički dom. Zato je potrebno da ide na usaglašavanje.

Savez boraca FBiH i JOB: Zakon o pravima demobilisanih boraca treba usvojiti

25.06.2018 - 10:59

Oni zahtijevaju da se sazove hitna sjednica Parlamenta FBiH, kako bi se razmatrao i bio usvojen Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Sve to, ističu iz Saveza boraca Federacije BiH, je shodno zaključcima sa posljednje vanredne sjednice Parlamenta FBiH od 23. maja na temu, položaj i status boračke populacije, kao i Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Ako se izmjeni Zakon o OSA-i više se neće moći sve prisluškivati

17.05.2018 - 09:44

Nalog može biti odobren za period do 60 dana, a u slučaju potrebe za produženjem mjera, na pisani obrazloženi prijedlog generalnog direktora OSA-e sudija može produžiti važnost naloga na dodatne periode od po 30 dana, s tim da odobrene mjere mogu trajati ukupno najduže 48 mjeseci.

Taj zakon potrebno je izmijeniti jer je neke njegove odredbe Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, a odredbe se odnose na tajno prikupljanje podataka za koje je potrebno sudsko ovlaštenje.

Vlada FBiH utvrdila Prednacrt zakona o demobilisanim borcima

05.04.2018 - 15:27

Do donošenja zakona zatraženo je od Vlade da zaduži resorno ministarstvo da hitno pripremi za narednu sjednicu Vlade prijedlog uredbe o pravu na osnovno osiguranje demobilisanih boraca odmbrambeno oslobodilačkog rata, prema kojoj bi pravo ostvarili borci koji imaju 60 godina i više, a nemaju nikakvih primanja i žene borci koje imaju 50 godina i više a također nemaju drugih primanja.  

Od danas primjena novog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

03.04.2018 - 12:29

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Vedran Mulabdić, koji je i predlagač ovog Zakona, tvrdi kako je, u odnosu na raniji - u novom Zakonu značenje pojmova obrađeno detaljnije i sistematičnije s nizom novih koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjim propisom.

Obrađeno je značenje 55 pojmova.   

Malezija zakonom zabranila širenje lažnih vijesti

02.04.2018 - 15:41

- Cilj zakona je sačuvati javnost od širenja lažnih vijesti, ali uz slobodu govora kako je to definirano u ustavu - rekla je ministrica pravde Azalina Othman.

Zakon precizira da lažne vijesti mogu biti u formama vijesti, podataka, izvještaja, ali i video i audio snimaka koji u cijelosti ili djelomično nisi tačne.

Zakon se odnosi i na strance.

Poljska zakonom zabranila povezivanje države sa holokaustom

01.02.2018 - 11:43

Također, zabranjeno je da se nacistički koncentracioni kampovi koji su bili u Poljskoj nazivaju poljski. Zakon precizira finansijske kazne, ali i mogućnost izricanja kazne zatvora do tri godine.

Prijedlog je izazvao diplomatski sukob sa Izraelom koji je optužio Poljsku da želi promijeniti historiju. Da bi zakon stupio na snagu mora ga potpisati poljski predsjednik.

U Predstavničkom domu Parlamenta FBiH usvojen Zakon o PIO-u

24.01.2018 - 15:02

- Klub poslanika SBB-a BiH pozitivno izjašnjavanje o zakonu uslovljava usvajanjem zaključka, po kojem se Vlada obavezuje da u narednih do šest mjeseci prati primjenu ovog zakona i predlaže njegove izmjene i dopune kojim bi se ispravili osnovni nedostaci, a sve u cilju održivog penzionog sistema i otklanjanja eventualnih diskriminatornih odredbi, posebno onih koje se odnose na radnike s najnižim primanjima - rekao je šef Kluba SBB-a BiH Nasir Beganović.