zlatan vujanović

Vujanović: Očekuje nas osnivanje Savjeta za strane investitore u FBiH

01.01.2016 - 12:47

Kaže da je formiranje tog Savjeta, kao savjetodavnog tijela Vlade Federacije BiH, propisano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima iz 2015.godine, s ciljem povećanja konkurentnosti Federacije BiH i unaprjeđenja ukupnog poslovnog ambijenta i eliminiranja prepreka stranim investicijama u Federaciji BiH. Primarna uloga Savjeta je da „analizira poslovno okruženje i predlaže Vladi Federacije BiH, vladama entiteta kao i jedinicama lokalne samouprave mjere za njegovo unaprjeđenje“.

Drljača, Đapo i Vujanović u Fealu Široki Brijeg

23.09.2016 - 17:37

Feal d.o.o. je lider u svojoj branši, prisutan je na tržištu više od 35 godina i bavi se projektiranjem aluminijskih sistema i proizvodnjom aluminijskih profila. Feal Grupa ima više od 550 uposlenika, od čega 470 u Širokom Brijegu i Mostaru, a ostatak čine zaposlenici u prodajnim centrima i projektnim biroima u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Austriji i Njemačkoj. Federalni ministri izrazili su zadovoljstvo činjenicom da se kompanija iz Širokog Brijega u posljednje dvije godine značajno okrenula tržištu Europske unije.

Vujanović: Nove obaveze i uređenje statusa za trgovace na pijacama

31.07.2016 - 10:15

"U Federaciji ima oko 20 do 25 hiljada trgovaca koji se bave trgovinom na pijacama. Zato je prijedlog da se u sistem uvede nova kategorija trgovca koji isključivo ličnim radom, obavlja trgovinu na malo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice", kaže Vujanović.

Džindić pobjegao iz "Pretisa", Vujanović radio u humanitarnim organizacijama, Drljača policajac

29.10.2015 - 09:24

Novi ministar trgovine Zlatan Vujanović nema baš nikakve veze sa trgovinom. Nikada se nije našao u ovom vrstu posla te je zaista neizvjesno kako će se snaći i koliko će mu za to trebati vremena. Vujanović će sigurno imati vremena za snalaženje ali Federacije BiH vjerovatno i neće. Inače Vujanović je završio Vojnotehnički fakultet a gotovo čitav svoj radni vijek proveo je u humanitarnim organizacijama i nevladinom sektoru. Na tim poslovima se nalazio od 1999. - 2005. te nije navedeno u biografiji čime se bavio od 2005. - 2012. Tek stoji da je 2013.