Niže cijene roaminga u regiji

Za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju

Niže cijene roaminga u regiji

01.07.2017 - 14:24
Tehnologija

Cijene roaminga u regiji, za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, bit će snižene od subote, saopćila je srbijanska Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Cijene će biti snižene na osnovu Sporazuma o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, kojim su određene maksimalne cijene usluga roaminga u državama potpisnicima Sporazuma.

Sporazum zaključen 2014. godine

Od danas će u tim zemljama maksimalna cijena odlaznog poziva u roamingu (cijena po minutu i u eurima bez poreza na dodanu vrijednost) biti 0,19 eura, dolaznog 0,05 eura, SMS poruka 0,06 eura, a maksimalna cijena za usluge prijenosa podataka i MMS poruka u romingu (cijena po MB/poruci) bit će 0,20 eura.

Operatori mogu ponuditi i niže cijene od maksimalnih koje su predviđene Sporazumom, prenosi Tanjug.

RATEL je podsjetio da je Sporazum o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama zaključen 2014. godine između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Izvor: 
BNN.BA/Al Jazeera, agencije