Adnan Efendić: Od državnog službenika, predsjednika nadzornog, člana upravnog odbora do direktora stambenog fonda

Dok mladi masovno napuštaju BiH, kartelske grupe okrenute su isključivo vlastitim interesima

Adnan Efendić: Od državnog službenika, predsjednika nadzornog, člana upravnog odbora do direktora stambenog fonda

29.09.2017 - 15:31
BiH

Adnan Efendić (prvi rođak, djeca od dva brata, Semira Efendića, aktuelnog načelnika općine Novi Grad Sarajevo) i dalje istovremeno obavlja više državnih funkcija, te i nakon objave BNN.BA i zgražavanja bosanskohercegovačke javnosti putem društvenih mreža, ni do danas nije ni zbog sukoba interesa ili barem iz moralnih razloga,  podnio ostavke na funkcije člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i predsjednika Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Podsjetimo, prije otprilike dva mjeseca, Adnan Efendić je zamrznuo status državnog službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (iako većina državnih službenika to ne može učiniti, jer ih poslodavac odbije) i sam sebe kao šef kantonalne kadrovske komisije SDA, imenovao za direktora Kantonalnog stambenog Fonda Sarajevo, što je institucija kao stvorena za njega, u kojoj će zajedno sa Husom Ćesirom i Asimom Sarajlićem imati značajne „poduhvate“. Istovremeno, dok je bio sekretar Federalnog ministarstva prostornog uređenja, imenovan je za člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša, koji ima ogromna finansijska sredstva na raspolaganju i gdje ponovo sa Husom Ćesirom i Asimom Sarajlićem ostvaruju privatne interese.

Kada je prešao na direktorsku funkciju zamrznuo je status državnog službenika u ministarstvu da se može vratiti, ali na funkciju u nadzornom i upravnom odboru  nije dao ostavku, iako je to morao učiniti i ranije, a naročito sada kao direktor jedne institucije. Zbog ovakvih, i njemu sličnih, mladi masovno napuštaju BiH jer ne mogu doći do bilo kakvog zaposlenja, dok pojedinci uspjevaju sebi namaknu po desetak funkcija, zaposliti svoju bližu i dalju rodbinu, prijatelje, kumove i sl.. Samo mjesečna plaća Adnana Efendića u Kantonalnom stambenom Fondu Sarajevo je u visini oko 25 prosječnih penzija, što ne uključuje ostala primanja iz nadzornih odbora, upravnih odbora, komisija, bez ostalih primanja i drugih prihoda koje ostvaruje, a da ne spominjemo kartelske naknade i provizije.

Također, kao što smo naveli, Efendić je i predsjednik Nadzornog odbora i Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja FBiH. Ovaj institut ujedno je i jedini ovlašten da izdaje rješenja o invalidnosti za sve zaposlene u Federaciji BiH. Rješenjima ovog instituta stvoren je veliki broj lažnih invalidnih lica (sa falsifikovanim, izmišljenim stepenom invaliditeta) čime je višestruko opterećen budžet Federacije BiH i federalni PIO. Stoga, ne čudi nas da se Efendić pozicionirao baš na ovu funkciju. Istovremeno, da bi sve prošlo 'glatko', za to je zadužena sekretarica Vlade FBiH Edita Kalajdžić, bliska rodica Asima Sarajlića, koja ovoj interesnoj grupi koju pored ostalih čine Denis Zvizdić, Asim Sarajlić i Aljoša Čampara, obezbjeđuje provođenje interesa i zahtjeva kroz odluke, rješenja i ostale dokumente koje donosi federalna vlada.  Umjesto da istu upozorava na nepravilnosti, sukobe interesa i vodi računa o zakonitosti Edita Kalajdžić radi upravo suprotno i raznoraznim manipulacijama omogućava ovakve nelegalne aktivnosti, saznaje BNN.BA, o čemu ćemo detaljnije pisati nekom drugom prilikom.

Paralelno dok je obavljao funkciju sekretara ministarstva Adnan Efendić je obavljao funkciju u dva nadzorna i upravna odbora, što je klasični sukob interesa, te ujedno zabranjeno Zakonom o prvrednim društvima FBiH. Ovakve slučajeve ranije je sankcionisao CIK, zabranom obavljanja bilo kakve funkcije u svim državnim institucijama od direktorske do člana upravnih i nadzornih odbora, međutim očito da se u ovoj državi zakoni primjenjuju selektivno i različito kako za koga. 

Adnan Efendić dugogodišnji je sekretar Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Otprilike prije šest godina kada su  u medije izašli revizorski izvještaji, u vrijeme dok je ministar tog ministarstva bio Desnica Radivojević, vezano za isplate po osnovu ugovora o djelu, među prvim imenima je bilo i ono Adnana Efendića, koji pored plaće u ministarstvu ima i velike iznose isplaćene po ugovorima o djelu i to jedne među najvećim u Federaciji BiH. Niko se nije zapitao, niti je iko ikada podigao optužnicu protiv ovih radnji koje su konstatovali revizori, da se pored plaće za posao koji je dužan raditi, kod istog poslodavca dobija i naknada za ugovore o djelu koji se obavljaju u radno vrijeme, a sve se to plaća iz sredstava koja se izdvajaju od poreskih obveznika.

Također, kako su prethodno mediji i pisali, Adnan Efendić je uz pomoć svog prvog rođaka, načelnika općine Novi Grad Sarajevo Semira Efendića, kojeg je uz pomoć Ćesira i doveo na ovu funkciju, zaposlio i svog penzionsanog oca za savjetnika komandira Centralnog zatvora, majku na mjesto savjetnice u MZ Dobrinja 2, a suprugu u Federalnoj upravi civilne zaštite. Napomenimo kako se zbog sličnih zapošljavanja i trgovine utjecajem danas sudi njihovom partijskom i kadrovskom kolegi Asimu Sarajliću.

Adnan Efendić je kao sekretar ministarstva prostornog uređenja preko Asima Sarajlića omogućio da se prijedlog Zakona o koncesijama 2015. godine povuče iz parlamentarne procedure, te nakon toga zajedno sa ministrom Josipom Martićem onemogućio donošenje nacrta zakona koji je pripremila radna grupa, te je dozvolio da se u parlamentarnu proceduru uputi nacrt zakona, kojim je ispunio želju HDZ i ministra Josipa Martića, a kojim se ukida Komisija za koncesije  Federacije BiH kao stalno tijelo, smanjuje se broj federalnih koncesija te razvlašćuje i prebacuje na kantone većina koncesionih prava gdje se legalizira bezvlašće, a uskraćena su prava i općinama i gradovima kojih se koncesije najviše i tiču.  Ovaj zakon godišnje na nivou FBiH je trebao da donese prihode od oko 300 miliona KM koji su trebali biti upotrijebljeni za razvoj Federacije, popunjavanje budžetskih rupa i vraćanje vanjskog duga, međutim od toga sada neće biti ništa ako se dozvoli da ovakav nacrt zakona bude usvojen i na Domu naroda, jer podsjećamo da je isti usvojen na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u junu ove godine.

Pored toga, Adnan Efendić je zajedno sa Asimom Sarajlićem uticao na federalnog premijera da se ne popune upražnjena mjesta u Federalnoj komisiji za koncesije, te da na taj način u ovom segmentu i dalje vlada bezvlašće. Obzirom da je još uvijek na snazi „stari“ neizmjenjeni Zakon o koncesijama koji predviđa postojanje ove komisije, potrebno ju je hitno imenovati da bi se spasilo prirodno bogatstvo u FBiH, jer u protivnom će biti opljačkano.

Umjesto da se federalni budžet puni iz ovih izvora koji se svake godine propuštaju i na taj način vrate kreditna sredstva međunarodnim fondovima, ona  odlaze u džepove tajkuna, a budžeti se pune na račun građana. Kada bi se samo sabrala sva sredstva po osnovu koncesija koja su mogla biti prikupljena u proteklih 15 godina, kao što to rade susjedne zemlje,  došlo bi se do takovog iznosa od kojeg je mogao biti izgrađen kompletan autoput. Ukoliko vladajuća SDA u Domu naroda glasa za ovaj zakon onda će se jasno potvrditi da su najveći rušitelji BiH, a građani će to na predstojećim izborima znati kazniti.

Redakcija BNN.BA

Izvor: 
BNN.BA