Akademik Mahmutćehajić drži predavanje na prestižnom Cambridge-u

Danas u Velikoj Britaniji

Akademik Mahmutćehajić drži predavanje na prestižnom Cambridge-u

30.03.2019 - 07:26
Politika

U Cambridge-u će 30. i 31. marta 2019. godine biti održana konferencija ‘Green Theologyʼ- Emerging 21st Century Muslim and Christian Discourses on Ecology. Na konferenciji će govoriti 14 intelektualaca na pet raspravnih stolova. Na prvome raspravnom stolu Homo Sensibilis: Harmony and Chaos in the Cosmosgovorit će Rusmir Mahmutćehajić, Khalil Chamcham i Rebecca Watson. Naslov izlaganja profesora Rusmira Mahmutćehajića jeOn Rediscovering Anthropo-Cosmological Integrity (O ponovnom otkrivanju antropo-kozmološke cjelovitosti). 

Akademik Mahmutćehajić je, jedan od rijetkih, u svijetu priznatih bosanskohercegovačkih intelektualaca i naučnika koji svoja predavanja drži širom svijeta na gotovo svim, istočnim i zapadnim, univerzitetima. 

Baveći se bosanstvom, bosanskim duhovnim, historijskim i kulturnim bićem, Mahmutćehajić je, do sada, iza sebe ostavio više od 15 knjiga kao rezultat cjeloživotnog istraživanja, pisanja i spoznaja. 

Izvor: 
BNN.BA