Ako je 2.maja dobijena bitka, otkud onda Dodik u Predsjedništvu BiH!?

Historija pobjede koju je politika pretvorila u poraz

Ako je 2.maja dobijena bitka, otkud onda Dodik u Predsjedništvu BiH!?

02.05.2019 - 14:03
Politika

Danas se obilježava 24 godine od održavanja velike bitke koja se odigrala 2.maja u užem centru Sarajeva. Više naoružanih grupa iz sastava Teritorijalne odbrane i MUP-a, zaustavili su agresorsku JNA i terorističku paravojsku SDS-a da prodru u zgradu Predsjedništva Republike BiH i na taj način okončaju tek stečenu državnu nezavisnost naše države. Kontraudar patriotskih snaga bio je tako silot da su, istovremeno, blokirali sve JNA kasarne u Sarajevu i odbili tenkovsko-pješadijski napad u centru Sarajeva. Također, patritoe su spriječile Fikreta Abdića, Aliju Delimustafića i druge da tog dana preuzmu vlast u Republici BiH. Taj dio historije je poznat. Ostalo se, vremenom, izokrenulo. 

Pad predsjednika Predsjedništva Republike BiH, Alije Izetbegovića, u ruke JNA zaustavio je protivnapad patriotskih snaga koji su krenuli da, istoga dana, dakle 2.maja 1992.godine, porobe sve JNA-ove kasarne i komande u Sužem dijelu Sarajeva - Nedžarići, Viktor Bubanj, "Maršal Tito", "Bistrik", Dom JNA", "Faletići" i druge. Nakon toga, praktično, Republika BIH morala je zaustaviti oslobodilačku akciju u Sarajevu i svu svoju snagu posvetiti oslobađanju Izetbegovića.

Danas se većina najvažnijih učesnika bitke 2.maja 1992.godine, praktično, ne voli pojavljivati u medijima. Šute. U javnosti se stvorila, bezmalo lažna, percepcija kako je tog dana Sarajvo odbranila "raja" što je, naravno, besmislica. Organizovan vojni napad JNA i SDS-a mogao je biti odbijen samo organizovanom odbranom a nikako stihijom iz haustora i gradskih ulica/mahala. Također, organizovan državni udar iznutra, koji je bio spreman, mogla je zaustaviti samo dobra odbrambena organizacija. 

Država je tog dana odbranjena i mogla je nastaviti svoj državno-pravni kontinuitet u tek stečenoj nezavisnosti. Ako pogledamo danas Predsjedništvo BiH, kao zgradu ali i instituciju, s pravom se možemo pitati da li je bitka 2.maja 1992.godine bila Pirova pobjeda jer je, tri godine poslije, potpisivanjem raznih sporazuma, braniocima Republike BiH ukradena pobjeda iz ruku.

Danas kada glavni negator države BiH, negator genocida nad Bošnjacima, nasljednik politike RAdovana Karadžića, čovjek koji se nalazi na Crnoj listi SAD-a i koji prijeti rušenjem države BiH, dakle Milorad Dodik, nalazi na čelu Predsjedništva BiH, postavlja se sljedeće pitanje: ako je, a jeste, 2.maja 1992.godine Republika BiH odbranjena od napada izvana i iznutra, kada se dogodilo da je BiH ostala bez prefiksa "republike", i kako se dogodilo da njeni najveći rušitelji dođu na njeno čelo. Odgovor potražie sami. "U raji". 

Izvor: 
BNN.BA