Besprizorno: Buzina odbrana optužuje mrtvog generala Suljevića za Uzdol

Napadi prepuni laži, kao "strategija" Buzine odbrane

Besprizorno: Buzina odbrana optužuje mrtvog generala Suljevića za Uzdol

19.06.2019 - 09:37
Politika

Odbrana je uložila direktivu za operaciju “Neretva '93”, u kojoj se navodi da se dijelovi Prozorskog bataljona pretpočinjavaju brigadi. Iako je mjesto potpisa na dokumentu zacrnjeno, branilac Ismet Mehić kazao je da ga je potpisao tadašnji komandant Armije BiH Sefer Halilović. On je naveo da su kopiju dokumenta pronašli u Arhivu, ali da original nisu mogli naći. Tužiteljica Sanja Jukić progovorila je na autentičnost, relevantnost i zakonitost ovog dokumenta - piše Detektor.ba. Zaista je rijetko viđena "advokatska" praksa po kojoj advokat ulaže dokument na kojem nema potpisa ali "advokat garantuje" da je potpis onoga za koga bi on želio da jeste. Zločin u Uzdolu se, nažalost, dogodio a svoju odgovornost za neistraživanje zločina Buza, ničim, pa ni niskim neistinama ne može svaliti na tuđa pleća. 

Pripadnici Samostalnog bataljona Prozor su, prema optužnici, 14. septembra 1993. napali selo Uzdol, i u zaseocima Križ, Zelenike i Raiči i ubili 27 civila hrvatske nacionalnosti. Buzi je, kao komandantu Samostalnog bataljona, na teret stavljeno da je propustio da preduzme mjere da počinioci budu kažnjeni.

Odbrana je u materijalne dokaze uložila set Buzinih naredbi od juna do oktobra 1993. godine. Mehić je rekao da njima dokazuje da je optuženi uređivao borbenu gotovost, razrješavao i postavljao, te upućivao na obuku.

Uvršten je i set izvještaja Hrvatskog vijeća obrane (HVO) o napadu ABiH na Uzdol i aktivnostima koje su preduzete na “uništenju i čišćenju” tih snaga.

Prema riječima Mehića, izvještaj obaveštajnih organa pokazuje da je Uzdol bio legitiman vojni cilj.

Naveo je da je nakon zahtjeva preko 6. korpusa, Buza sačinio izvještaj, sa kojim su upoznati Halilović i visoki oficiri Vehbija Karić i Zićro Suljević. Navodi se da je Suljević pratio tok akcije, što prema Mehiću, znači da je komandovao.

U uloženim dokumentima se navodi da je stradalo 25 vojnika i 36 “uglavnom naoružanih” civila. Uloženi su i dijelovi nekoliko knjiga i novinski članak u vezi sa ovom akcijom. Tužilaštvo je  progovorilo na relevantnost, autentičnost i zakonitost dijela dokaza. Nastavak suđenja je 2. jula.

Međutim, radi većine čak i pravnih činilaca u ovakvim predmetima koji, nažalost, ne čitaju presude Međunarodnog Tribunala za bivšu Jugoslaviju, ovdje citiramo dijelove presude u predmetu "Uzdol" koji se 6 godina vodio pred ovim Tribunalom: 

"Pretresno vijeće je konstatovalo da su zločine počinili pripadnici jednica pod komandom ABiH koje su učestvovale u napadu na položaje HVO-a u i oko Uzdola. Pretresno vijeće je utvrdilo da su te jedinice bile Samostalni prozorski bataljon i pripadnici snaga civilne policije MUP-a, a i jedni i drugi su bili pod komandom Envera Buze, komandanta Samostalnog prozorskog bataljona...Istrage su vodili služba bezbjednosti 6. korpusa i Samostalni prozorski bataljon. I ponovo, o rezultatima tih istraga je obaviješten načelnik bezbjednosti Glavnog štaba, Jusuf Jašarević."

Iz samo ovog paragrafa jasno je da je Buza znao za ratni zločin u Uzdolu, da su počinioci istog bili pod njegovom direktnom komandom, da Buza nije izvršio istragu o ratnom zločinu i da je, očito, prikrio ratno zločin o kojem je, putem BBC-a, obaviješten cijeli svijet. Sve Buzine laži i laži njegove tzv. "odbrane", kojima pokušava napadati časne generale Armije RBiH, samo su dio KOS-ove strategije kojima pripada jedan dio Buzine "odbrane" koji se brane na način da pokušaju nanijeti štetu cijeloj Armiji RBiH, umjesto da prihvati odgovornost za vlastite propuste i zlodjela. 

Također, operacija "Neretva 93" nije postojala, već je navedena samo kao ideja dok svi ostali potrebno dokumenti i pripremne radnje za nji nikada nisu obavljeni, o čemu je, također, presudio Tribunal u Den Haagu u sljedećem paragrafu: 

"Kao preliminarno pitanje, Pretresno vijeće konstatuje da nije uvjereno da su se borbene operacije izvedene u Hercegovini u vrijeme relevantno za Optužnicu zvale "Operacija Neretva". Osim jedne karte, nijedan drugi dokazni predmet koji je prezentiran Pretresnom vijeću ne pominje ta borbene operacije kao "Operaciju Neretva". Štaviše, Pretresno vijeće konstatuje da nekoliko svjedoka koji su u to vrijeme bili pripadnici ABiH-a, uključujući i komandante dva korpusa, nisu čuli da se taj naziv koristi za vrijeme tih borbenih operacija. Međutim, u svrhu ove presude, Pretresno vijeće je koristilo izraz "Operacija Neretva" da bi se pozivalo na borbene operacije koja su se odvijale u Hercegovini."

Izvor: 
BNN.BA/Detektor.ba