CCI o radu Vlade i Skupštine TK-a: Budžet za 2017. nije usvojen u skladu s rokovima propisanim Zakonom

Godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine TK-a

CCI o radu Vlade i Skupštine TK-a: Budžet za 2017. nije usvojen u skladu s rokovima propisanim Zakonom

27.02.2017 - 15:48
Politika

Skupština Tuzlanskog kantona svoj godišnji program rada za 2016. usvojila je na vrijeme, a ujedno je jedina kantonalna institucija u BiH koja je to učinila prije početka godine na koju se on odnosi, a slično je i s programom rada za 2017. - navode Centri civilnih inicijativa (CCI) koji su predstavili Godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine TK-a. Međutim, kako su istaknuli, budžet za 2017., kao ključni dokument za rad institucija vlasti, nije usvojen u skladu s rokovima propisanim Zakonom o budžetima FBiH.

Izvor: 
Fena