CCI o radu Vlade i Skupštine TK-a: Budžet za 2017. nije usvojen u skladu s rokovima propisanim Zakonom

Godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine TK-a

CCI o radu Vlade i Skupštine TK-a: Budžet za 2017. nije usvojen u skladu s rokovima propisanim Zakonom

27.02.2017 - 15:48
Politika

Skupština Tuzlanskog kantona svoj godišnji program rada za 2016. usvojila je na vrijeme, a ujedno je jedina kantonalna institucija u BiH koja je to učinila prije početka godine na koju se on odnosi, a slično je i s programom rada za 2017. - navode Centri civilnih inicijativa (CCI) koji su predstavili Godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine TK-a. Međutim, kako su istaknuli, budžet za 2017., kao ključni dokument za rad institucija vlasti, nije usvojen u skladu s rokovima propisanim Zakonom o budžetima FBiH.

Rad zakonodavnog tijela TK-a je u 2016. bio ravnomjeran, ocjenjuju u ovoj organizaciji, navodeći da je svaki mjesec održana jedna sjednica, kao i da ta ravnomjernost nije pozitivno uticala ni na intenzitet rada Skupštine, ni na njenu produktivnost.

-Održano je 12 sjednica, na kojima je razmotreno 113 mjera, ali je taj broj manji nego u prethodnoj godini, a manji i od prosjeka prethodnog mandata - rekao je na pres-konferenciji konsultant za monitoring CCI-a Muris Bulić.

Skupština TK je u 2016. godini usvojila 26 zakona, što je najveći broj zakona koji je usvojila jedna kantonalna skupština, a u CCI-u zaključuju da ima i najbolji procent realizacije planiranih obaveza, 90 posto. Tvrde, međutim, da se do uspjeha nije došlo efikasnošću, nego malim obimom planiranih mjera, svega 69.

- Program za 2017. godinu ima i najmanji obim planiranih mjera ukupno, kao i najmanji obim planiranih zakona u posljednjih 11 godina - navodi Bulić.

Navodi da pitanja iz Upitnika Evropske komisije, odgovori, kao ni uloga institucija TK-a u procesu evropskih integracija nisu na sjednici Skupštine TK-a razmatrana ni u obliku informacije, baš kao i u slučaju Reformske agende.

Vlada Tuzlanskog kantona je, dodaje Bulić, tokom protekle godine nastavila, stimulirana štrajkovima, da se bavi problemima ovdašnjih firmi i njihovih radnika.

-Neke je probleme, kao i većinu u 2015.  riješila, ili ih još rješava, zahvaljujući dobroj saradnji s Federalnom vladom, a za neke je i sama uspjela da nađe rješenje, ali za najkrupnije probleme još ne pokazuje spremnost da se suoči sa njima - stav je CCI-a.

Naglašavaju da je Vlada TK-a po intenzitetu rada i po produktivnosti na trećem mjestu kantonalne ljestvice, poredeći se s drugim kantonalnim vladama. Također, po broju utvrđenih zakona kojih je u posmatranoj godini ukupno 29, Vlada TK-a je pri vrhu kantonalne ljestvice.

U CCI-u, međutim, navode da je Vlada TK-a kasnila u donošenju oba ključna dokumenta za njen rad, i budžeta i Programa rada za 2017. godinu, a s pokretanjem procedure donošenja kantonalnog zakona o državnoj službi krenulo se u reformu javne uprave na nivou kantona.

U 2017. godinu Vlada TK-a je sudeći po broju planiranih zakona i strategija ušla, kako ocjenjuju u CCI-u, krajnje neambiciozno, a plan za 2017. sadrži 181 mjeru, od čega su svega 13 zakoni što je, kako ističu, najmanji u posljednjih deset godina.

CCI poziva Vladu i Skupštinu TK-a  da zadrže tempo rada iz posljednjeg kvartala 2016. godine, da se u nastavku mandata još više fokusiraju na stvarne probleme građana i poboljšanje kvaliteta života u Kantonu, te da organizuju tematske sjedice Skupštine i da urade i javnosti predoče analizu efekata Zakona o plaćama javnih zvaničnika. 

Izvor: 
Fena