Civilna zaštita upozorava: Preuzmite preventivne mjere zaštite i spašavanja od snježnih padavina

Kantonalna uprava civilne zaštite

Civilna zaštita upozorava: Preuzmite preventivne mjere zaštite i spašavanja od snježnih padavina

13.12.2018 - 15:54
BiH

Kantonalna uprava civilne zaštite preporučuje svim pravnim i fizičkim osobama na području Kantona Sarajevo da odmah preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od snježnih nanosa i niskih temperatura, kao i leda i ledenica, u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama propisanim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Preporuka je data jer se u narednim danima očekuje pogoršanje vremenskih prilika na području KS koje će biti praćene niskim temperaturama i snježnim padavinama.

Kako ističu u Upravi, obaveza je pravnih osoba da, u skladu sa svojim planskim dokumentima iz oblasti zaštite i spašavanja, pravovremeno pripreme vlastite organizovane snage civilne zaštite (štabove, jedinice i povjerenike civilne zaštite) kao i da ih opreme neophodnom opremom i sredstvima za efikasno i brzo reagovanje na najavljene prirodne i druge nesreće.

Također ukazuju na obavezu lične zaštite, te uzajamne zaštite građana kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organizovanog učešća u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od nesreća.

- Posebno apelujemo na pravne osobe koje imaju potpisane sporazume, odnosno ugovore, sa svim nivoima vlasti (općine, Kanton Sarajevo, Federacija BiH), da pripreme adekvatnu mehanizaciju i da na vrijeme reaguju na najavljene snježne padavine, kao i na sva pravna i fizičke osobe da na vrijeme preduzmu mjere čišćenja i uklanjanja snijega, uklanjanja leda i ledenica, a koje su im propisane Zakonom o komunalnoj čistoći, i Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade - navedeno je u saopćenju Kantonalne uprave civilne zaštite KS.  

Izvor: 
kucz.ks.gov.ba