Danas otvaranje Međunarodne ljetne škole Sarajevo 2018

"Uloga tranzicione pravde u podizanju svijesti o ljudskim pravima i vladavini prava u postkonfliktnim društvima"

Danas otvaranje Međunarodne ljetne škole Sarajevo 2018

17.07.2018 - 10:32
BiH

Međunarodna ljetna škola Sarajevo 2018 - "Uloga tranzicione pravde u podizanju svijesti o ljudskim pravima i vladavini prava u postkonfliktnim društvima", njeno dvanaesto izdanje, će biti otvorena danas. Manifestaciju organizuju Udruženje Pravnik, Program vladavine prava za jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Međunarodna ljetna škola Sarajevo 2018 istražuje pojam tranzicijske pravde koji uključuje institucionalni odgovor na izazove tranzicije i prošlosti koji predstavljaju jedan od najvećih izazova BiH i zemalja regije. On obuhvata i krivična gonjenja, državne i regionalne komisije za istinu, programe reparacija, suočavanja sa istinom, memoralizaciju, rod i tranzicijsku pravdu, rehabilitaciju žrtava i slično.

Ove godine će 26 studenata - budućih magistara i doktoranata prava i srodnih nauka, uz mlade stručnjake iz 20 zemalja svijeta doći u Sarajevo da uče od iskusnih predavača kao što su Doris Pack, Eibe Riedel, Marijana Toma, Marion Carrin, Miloš Bogičević i drugi.

Jedan dan Škole će biti organizovan u Informativnom centru Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju smještenog u Vijećnici, gdje će učesnici imati priliku i da se praktično upoznaju o temi tranzicione pravde koju Škola obrađuje.

Izvor: 
BNN.BA