Davor Mandić osuđen na šest godina zatvora zbog pranja novca

Organizovani kriminal

Davor Mandić osuđen na šest godina zatvora zbog pranja novca

05.09.2016 - 16:30
Crna hronika

Nakon održanog javnog pretresa u predmetu "Davor Mandić", Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda BiH danas je izreklo drugostepenu presudu kojom je optuženi Davor Mandić oglašen krivim za organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom - pranje novca i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest godina.

Primjenom odredbe člana 56. stav 1. KZ BiH, optuženom će se u izrečenu kaznu zatvora uračunati vrijeme provedeno u pritvoru. Na osnovu člana 188. stav 1. ZKP BiH, optuženi je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka, čiju će visinu Sud naknadno odrediti.

Pored navedenog, od optuženog su oduzeti predmeti koji su korišteni za izvršenje djela, kao i protivpravno stečena imovinska korist.

Sud je takođe donio rješenje kojim je produžena mjera zabrane putovanja koja po ovom rješenju može trajati do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

Prvostepenom presudom od 22. jula 2015. godine, optuženi Davor Mandić oglašen je krivim da je radnjama opisanim u činjeničnom dijelu izreke presude počinio  krivično djelo organizirani kriminal  u vezi sa krivičnim djelom pranje novca i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je, uvažavanjem žalbe branilaca optuženog, rješenjem od 26. januara, ukinulo navedenu presudu, te odredilo održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja, saopćeno je iz Suda BiH.

Izvor: 
Fena