Deklaracija Sabora Hrvatske je HDZ-ov pokušaj zavađanja naroda i cijepanja zemlje

Pritisak Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu se nastavlja

Deklaracija Sabora Hrvatske je HDZ-ov pokušaj zavađanja naroda i cijepanja zemlje

14.12.2018 - 23:50
Politika

"Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je dio jedne i nedjeljive hrvatske nacije, bez obzira u kojoj zemlji i u kojem dijelu svijeta pripadnici te nacije obitavaju" - stoji u Deklaraciji o pravima Hrvata u BiH čime se, na samom početku ove Deklaracije, grubi falsifikuje historija Bosne i Hercegovine koja, sve do samog kraja 19.stoljeća, nije poznavala "bosanske Hrvate" niti Hrvate u Bosni i Hercegovini već Bošnjake rimokatoličkog zakona, Bosanske krstjane ili Dobre Bošnjane. Samim pokušaja Sabora Hrvatske da Hrvate u Bosni i Hercegovini konvertuje u "dio iste nacije" sa onom iz Hrvatske, jeste čin falsifikovanja historije Bosne i Hercegovine što je samo prvi korak u pokuišaju da se, nakon dijela naroda, otme i dio bosanskohercegovačke teritorije.

Izvor: 
BNN.BA