Dokazi kod tužioca: Trhulj, Džindić i Mujezinović opljačkali 1.700.000 Eura iz namjenske industrije FBiH

Podnesena krivična prijava protiv zločinačke organizacije

Dokazi kod tužioca: Trhulj, Džindić i Mujezinović opljačkali 1.700.000 Eura iz namjenske industrije FBiH

29.08.2018 - 07:55
Politika

Obzirom na navedeno Džindić je ostvario kontakt sa malezijskom firmom kojom prilikom je od strane ovlaštenog lica obaviješten da je iznos od 1.700.000 EUR sporan te da su o tome u smislu gdje je uplaćen, na koji način uplaćen te sve okolnosti oko istog upoznati rukovodioci namjenske industrije Erdal Trhulj, Enver Mujezinović i ambasador Bosne i Hercegovine u Maleziji gosp. Bukvić, te Pezo Hajrudin. Također je informisan da će Pezo Hajrudin sačiniti ugovor o proviziji na pomenuti iznos. - stoji, između ostalog, u krivičnoj prijavi podnesenoj protiv Nermina Džindića, Envera Mujezinovića, Erdala Trhulja i drugih koji su, kao zločinačka organizacija, djelovali nanoseći ogromnu finansijsku štetu Bosni i Hercegovini.

Nekolicina radnika Pretisa d.o.o. i ljudi iz namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine sačinili su tešku krivičnu prijavu, sa dokazima, o užasnoj pljački koju su izveli Enver Mujezinović, Erdal Trhulj, Nermin Džindić i druga lica kada su, malverzacijama, prevarama i klasičnom krađom novca, otuđili 1.700.000 Eura.

Donosimo Vam nainteresantnije dijelove krivične prijave protiv ovih i drugih lica koji su, rušeći i pljačkajući namjensku industriju FBiH, zapravo na najbolji način radili kao zločinačka organizacija sa jedne, odnosno nanosili direktnu štetu sigurnosti Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda sa druge strane.

O čemu se, zapravo, radilo:

Predmet protiv četničkog špijuna Mujezinovića, njegovog i potrška Bakira Alispahića - Erdala Trhulja, zatim Nermina Džindića zaveden je kao "PRETIS d.d. Vogošća, Memorandum o razumijevanju i strateškom partnerstvu 01-12-18-2993/13 od 13.12.2013. godine, vojna imovina, Holiday Inn, raspoloživa saznanja o izvršenju krivičnih djela iz oblasti privrednog  kriminala i korupcije djelujući kao zločinačka organizacija".

U krivičnoj prijavi se iznose ozbiljni navodi pripreme, organizovanja i izvršenja krivičnog djela, zatim zataškavanja istog a šteta nanijeta Federaciji BiH je ogromna i finansijskom i sigurnosnom smislu.

Već je poznato da unutar namjenske industrije Federacije BiH, deceniju, mešetare bivši špijuni, izdajnici, svjedoci protiv Armije rBiH i izvršioci najgnusnijih političkih ubistava kao što su Enver Mujezinović, Bakir Alispahić (koji je u ovaj prljavi posao bio uveo i svog sina), zatim ostale ličnosti uvezane u sistematsko pljačkanje ove industrije, a koje su povezane sa Alispahićem i Mujezinovićem: Erdal Trhulj, Nermin Džindić i drugi.

U krivičnoj prijavi na kojoj nadležno tužilaštvo intezivno radi stoji:

Sukladno članku 7. Zakona o sudu BiH (pročišćeni tekst ) a obzirom da se radi o pravnom licu Pretis d.d. Vogošća koristimo ovu priliku da vas obavještavamo o radnjama koje su u periodu 2013.-2014. godina, počinili Erdal Trhulj, Federalni ministar FMERI, Enver Mujezinović, Pezo Hajrudin i lica u vezi obzirom da iste imaju ozbiljne reperkusije i štetne posljedice na privredu Bosne i Hercegovine te kao takve izazivaju ozbiljnu ekonomsku štetu za državu.

Konkretno Erdal Trhulj u svojstvu istaknutom i Enver Mujezinović uz prethodan dogovor sa Hajrudinom Pezom direktorom Pretis d.d. Vogošća u kritičnom periodu i mjestu su sklopili ugovor između Pretisa d.d. Vogošća i pravnog lica iz Malezije, u smislu izvoza projektila iz proizvodnog pogona Pretisa d.d. kojom prilikom je određena i ugovorom precizirana suma u iznosu od 4.300.000 EUR. Nakon toga a sukladno zaključcima predmetnog ugovora roba je isporučena u Maleziju.

Originalni dokumenti od predmetnog ugovora su nestali kao i fco istih, a također nedostaju i ugovori koji su sukladno zakonskim i podzakonskim aktima upućeni odnosno trebali biti upućeni Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH od kojeg se dobija dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme. Također nedostaju i prevedeni akti predmetnog ugovora koji su bili ili pak trebali biti u navedenom ministarstvu odnosno obzirom da se radi o povjerljivim dokumentima koji zahtijevaju pohranjivanje, čuvanje sukladno zakonskoj regulativi kojom je predmetna oblast precizirana unutar MVTEO BiH.

Pored toga napominjemo da bez predmetnog ugovora MVTEO BiH ne može izdati niti je bilo kome izdavalo predmetnu dozvolu što nepobitno asocira da su se realizovale određene nepravilnosti koje također imaju obilježja krivičnog djela od strane za sada NN lica ili više njih unutar  MVTEO BiH, a uz prethodan dogovor sa Erdalom Trhuljem i diskriptno nadležnom osobom Enverom Mujezinovićem odnosno Pezo Hajrudinom.

U momentu zaključivanja predmetnog ugovora direktor Pretisa d.d. bio je Pezo Hajrudin. Na prijedlog ministra FMERI Erdala Trhulja Pezo Hajrudin je razriješen dužnosti odlukom Vlade FBiH da bi se na njegovo mjesto postavio v.d. Nermin Džindić. Razrješenje Peze je imalo isključivo marketinški karakter dok su i dalje ostali iznimno bliski odnosi gore navedenih osoba sa istim.  Nekoliko dana prije predmetne isporuke Enver Mujezinović je nakon prethodnog dogovora sa Erdalom Trhuljem i Bakirom Alispahićem koji se realizovao u prostorijama AC Quattro vlasništvo treće navedenog odlučuje da od Džindića ultimativno  zahtijeva upisivanje sume od 2.600.000 EUR umjesto sume u iznosu od 4.300.000 EUR što on odbija da uradi tražeći pravno relevantan dokument za ovu radnju. Enver Mujezinović odbija da mu dostavi dokument pojašnjavajući određene objektivne razloge što kod Džindića izaziva enormnu sumnju uvažavajući činjenicu da je on bio upoznat sa kompletnim ugovorom te planom realizacije istog. Nakon toga Džindić postupa sukladno ugovoru i fakturiše sumu od 4.300.000 EUR malezijskom kupcu, međutim uplaćeni iznos iz Malezije na račun Pretisa d.d. je iznosio 2.600.000 EUR.

Obzirom na navedeno Džindić je ostvario kontakt sa malezijskom firmom kojom prilikom je od strane ovlaštenog lica obaviješten da je iznos od 1.700.000 EUR sporan te da su o tome u smislu gdje je uplaćen, na koji način uplaćen te sve okolnosti oko istog upoznati rukovodioci namjenske industrije Erdal Trhulj, Enver Mujezinović i ambasador Bosne i Hercegovine u Maleziji gosp. Bukvić, te Pezo Hajrudin. Također je informisan da će Pezo Hajrudin sačiniti ugovor o proviziji na pomenuti iznos.

Indikativno je i to da je FMERI kojim rukovodi Erdal Trhulj ekspresno obezbijedilo sva potrebna odobrenja za izdavanje dozvole za promet naoružanjem i vojnom opremom firmi Džamp d.o.o. u vlasništvu Hasiba Salkića sa kojom je Hajrudin Pezo obavljajući funkciju direktora Pretis d.d. sklopio nekoliko ugovora dajući firmi Džamp ogromne iznose novca od ugovora na ime provizija. Istovremeno Erdal Trhulj i Enver Mujezinović u razgovorima sa direktorima fabrika iz namjenske industrije istima daju instrukcije i od njih zahtijevaju da posluju isključivo sa firmom Džamp d.o.o. i da izbjegavaju poslovanje sa drugim državnim firmama koje se bave istom djelatnosti.

Kao najeklatantniji primjer planskog pristupa izvršenju određenih radnji koje imaju obilježja krivičnih djela  od strane gore navedenih osoba iz FMERI je i primjer Memoranduma o razumijevanju i strateškom partnerstvu koji je zaključen 13.12.2013. godine između Howell machine Inc kompanije koja je registrovana i posluje u Lewiston Idaho u Sjedinjenim Američkim Državama i koju zastupa vlasnik David C. Howell i Vlade Federacije BiH koju su zastupali Nermin Nikšić premijer i Erdal Trhulj ministar FMERI. 

Naime polazeći od baznih segmenata firma Howell machine upošljava 25 ljudi znači kapaciteti iste su minorni u odnosu na druga pravna lica koja su imala kontakte poslovnog karaktera sa namjenskom industrijom BiH. Tokom 2013. godine Howell u BiH su na neki način doveli određena grupa ljudi iz BiH i Srbije a po osnovu zaključenih ugovora sa Igmanom d.d. Konic o isporuci municije za američko tržište. Sa bezbjednosno interesantnog segmenta indikativno je to da  osoba Pero Simović bivši visoki dužnosnik KOS-a i lice u vezi sa Enverom Mujezinovićem.

Prema raspoloživim saznanjima koje upravo Enver Mujezinović prezentirao u krugu svojih privatno poslovnih veza dogovori za sačinjavanje i realizaciju memoranduma su se realizovali u njegovoj vikendici na Šćepan Polju gdje su prisustvovali Pero Simović, Marko Maljković (visoki dužnosnik obavještajno-ekonomskih struktura Srbije) kojom prilikom je Mujezinović prezentirao način i okolnosti pod kojim će se Howell Machine (u daljem tekstu HM) uključiti u poslovnu saradnju sa namjenskom industrijom FBIH dodajući da on samo postupa po naređenjima premijera Federacije Nermina Nikšića i ministra FMERI Erdala Trhulja, Bakira Alispahića čiji je to faktički projekat koji je dogovoren u prostorijama AC Quattro u periodu juni- septembar 2013. godine.  S tim u vezi sačinjava se predmetni memorandum koji vam u prilogu ovog akta dostavljamo, uz određenu medijsku kampanju koja svjesno dezavuiše medijski prostor u BiH. Indikativno je i to da firma HM nije ispoštovala proceduru prijave svog angažmana što je izazvalo enormnu zainteresovanost nadležnih posebice iz razloga što dolazi preko Republike Srbije i što se radi o vrlo oskudnoj firmi sa aspekta kapaciteta, prometa i resursa.

Analizom ovog memoranduma njegovi potpisnici Trhulj i Nikšić u svojstvu koje smo naveli u dosadašnjem dijelu teksta kompletnu imovinu pet privrednih društava (Pretis d.d. Vogošća, Binas d.d Bugojno, Zrak d.d. Sarajevo, Igman d.d. konjic i Ginex d.d. Goražde) koja iznosi cca 500.000.000 KM (vidjeti član 13.) prepušta HM tako da ona može sa istom slobodno raspolagati. Također u članu 14. se kaže da se sva uložena sredstva koja HM uloži u fabrike uključujući i  know-how trebaju platiti privredna društva ne uzimajući u obzir finansijsku situaciju istih tako da to sve faktički pada na teret države odnosno  Vlade Federacije BiH.

Obzirom da iznosi za ovaj know-how mogu biti i u  stotinama miliona dolara upravo njihovu visinu će određivati gore navedena skupina. Pero Simović i Marko Maljković su na prijedlog Mujezinovića planirali da svu dokumentaciju za proizvodnju iz Igmana d.d Konjic koja ima najveću vrijednost fizički prebace u banjalučki KOSMOS, a pravno lice Igman d.d. Konjic samim tim postepeno ugase. Po članu 16. je predviđeno da HM može otpustiti sve radnike iz navedenih pravnih lica dok na kompanijama namjenske industrije se otvara mogućnost postavljenja opunomoćenika (prokuriste) koji je onda apsolutni vladar fabrike. U članu 11. je decidno istaknuto da svi dugovi koji su prije potpisivanja memoranduma nastali, ostaju na privrednim društvima namjenske industrije te da njih preuzima Vlada Federacije BIH koja je većinski vlasnik što je kolaps Federacije BiH. S tim u vezi napominjemo da je HM isključivo bio zainteresovan za proizvodni program Igman d.d. Konjic i Ginex d.d Goražde kao kupac njihovih proizvoda i nikada nije bio niti dijelom niti u cijelosti zainteresovan za proizvodni program Pretis d.d. Vogošća, Binas d.d Bugojno i Zrak d.d. Sarajevo. 

Također sa ciljem uklanjanja tragova, zataškavanje afere oko Pretis d.d. Vogošća koji smo segmentno objasnili u početnom dijelu teksta sačinjen je ovaj memorandum na način kako smo to segmentno objasnili. Također u memorandum je inkorporirana i firma Zrak d.d Sarajevo gdje je počinjen kriminal koji se manifestuje u sferi devastiranja imovine, potom netačnoj procjeni njene vrijednosti od strane ovlaštenih lica, te prodaje zemljišta i zgrada po 20 puta nižim cijenama od stvarne vrijednosti, a sve u organizaciji gore navedenih osoba. Najeklatantniji primjer je proglašenje neupotrebljivim i nepotrebnim agregata koji je u funkciji napajanja električnom energijom za veliki dio grada Sarajeva (korišten u ratu) te njegovo uništenje fizičkim rezanjem i prodavanjem u staro željezo. Iz gore navedenog se vidi da stavljanjem potpisa na ovaj memorandum premijera Nermina Nikšića i federalnog ministra FMERI Erdala Trhulja (predlagača i autora ovog memoranduma) da bi ova privredna društva za godinu dana otišla u likvidaciju i više ne bi postojala dok bi hiljade radnika ostalo bez svojih radnih mjesta, a Federacija BiH zapala u finansijski kolaps.

Obzirom na gore navedeno između ostalog FMUP i SIPA su pokrenuli istragu protiv Trhulja i Mujezinovića zbog radnji koje su počinili u gore navedenom vremenskom periodu kao uposlenici FMERI koja se trenutačno vodi i koja je prouzrokovala određene nelagodnosti za lica koja se sa ovim radnjama dovode u vezu. S tim u vezi napominjemo da je ova grupa ljudi angažovala određeni broj uposlenika uprave policije FMUP-a kojim rukovodi šef sektora kriminalističke policije Edin Vranj kako bi onemogućila formiranje dokaznog materijala i dostavljanje istog u nadležnost tužilaštva.

U privrednim društvima PS Vitezit d.o.o Vitez, Zrak d.d Sarajevo, BNT-TMiH d.d. Novi Travnik, Binas d.d. Bugojno veliki dio opreme koja je ključna za proces proizvodnje isječen je i prodat u staro željezo, a ove poslove je obavljala firma CIBOS d.o.o. koja je u prijateljskim vezama sa Erdalom Trhuljem i Enverom Mujezinovićem. Također, veliki dio alata koji su potrebni za proces proizvodnje prodat je u staro željezo. Sve se to odvija u koordinaciji Envera Mujezinovića koji je bio savjetnik Erdala Trhulja za namjensku industriju, a kasnije ga je Trhulj prebacio  za rukovodioca sektora u Federalnoj direkciji za namjensku industriju kao državnog službenika ali mu je pored ovih ovlaštenja dao i stvarne neograničene ovlasti čime je  Mujezinović neformalni šef svega što se dešava u namjenskoj industriji. Iako su često upozoravani, što je čak i zapisnički konstatovano od ovlaštenih osoba iz Direkcije za namjensku industriju, o velikoj devastaciji i sječi proizvodnih linija, nikada niko iz ministarstva FMERI nije reagovao, a kada su pritisci postajali veliki Trhulj plasira priču o tome da je poslao finansijsku policiju u neka od ovih preduzeća kako bi se opravdao, dok stvarnog poduzimanja radnji po ovom pitanju nije bilo nikada jer je on dio plana devastacije namjenske industrije Federacije BiH.

Također,  raspodjelom pokretne imovine ministarstva odbrane u koju spadaju pokretne stvari, fiksna mehanizacija iz oblasti vojnog segmenta, pokretna mehanizacija, rasklopna tehnika pokretni elementi za funkcionisanje veze, kompletna intendantska oprema, dijelovi i cjeline elemenata za funkcionisanje i pokretanje vojnih formacija, motorna vozila (kamioni, terenska, luksuzna vozila i sl),  a sukladno mjesnoj i stvarnoj nadležnosti te zakonskim i podzakonskim aktima ministarstva odbrane BiH raspoređena je u dosadašnjem periodu kako je to naloženo od strane Predsjedništva BiH. Entitet Republika Srpska je odmah po planiranoj dinamici aktivnosti postupio i preuzeo svoj dio predmetnih obaveza dok Federacija BiH nije to uradila sve do 18.12.2013. godine. Razlog ovakvog kašnjenja je isključivo prethodan dogovor Nermina Nikšića sa Erdalom Trhuljem i pronalaskom podobne osobe u okviru namjenske industrije što je nađeno u osobi Zijad Fazlagić direktoru TRZ Hadžići d.d. Hadžići koje nije u 100% državnom vlasništvu već samo 51% po važećim zakonima. Za ovu imovinu koja je po slobodnim procjenama vrijedila između 10 i 15 miliona KM (imaju popisi iz kasarni prije preuzimanja) Zijad Fazlagić je sačinio lažni bilans u smislu količine kvaliteta, falsifikovao je sve dokumete kako bi prikazao neisprvnost vozila i da ih je prodao u staro željezo, a zapravo su vozila funkcionalna i prodatau RS, dio tih predmeta je rasklopljen, oštećen tako da je sva imovina rasprodata za cca 400.000 KM, prodata u staro željezo te su na taj način ostvarili protupravnu imovinsku korist koja je za sada nepoznata, a istu su ostvarili  Erdal Trhulj,  Nermin Nikšić,  Enver Mujezinović i Bakir Alispahić.

Dakle djelujući kao zločinačka organizacija iz člana 250. KZ BIH gdje svaki član ima konkretan zadatak realizacije određene radnje Erdal Trhulj, Enver Mujezinović, Bakir Alispahić i Pezo Hajrudin i NN lica odnosno više njih te za sada neidentifikovana lica unutar MVTEO BIH su uz prethodan dogovor osmislili i do detalja isplanirali radnje koje imaju obilježja kaznenog djela na način da su nabavili i pripremili sredstva u potrebnom obimu, uklonili prepreke za izravno počinjenje istog djelujući kao organizovana grupa ljudi (tri osobe) počinivši svojim radnjama krivična djela iz oblasti privrednog kriminala i to iz člana 220. KZBIH zloupotreba službenog položaja ili ovlasti, primanja dara i drugih oblika koristi, i člana 219. KZ BIH protuzakonito posredovanje, i člana 221. KZ BiH pronevjera u službi.

 

 

Nezadovoljni radnici fabrika namjenske industrije

Izvor: 
BNN.BA