Federacija BiH zadužuje se kod Kineza za Blok 7 u Tuzli

Niko protiv, poneko suzdržan u podršci

Federacija BiH zadužuje se kod Kineza za Blok 7 u Tuzli

07.03.2019 - 15:28
Politika

Niko od zastupnika u Parlamentu FBiH nije bio protiv odluke da se ovaj bh.entitet zaduži kod Izvozno-uvozne banke Kine, radi gradnje Bloka 7 u Tuzli. Suzdržana je ostala Naša stranka.

Kina, projekat

Odluka o zaduženju protekla je bez ikakve rasprave što se, ipak, može protumačiti da neko drugi donosi, a Parlament FBiH tek provodi odluku formalno-pravno. Zastupnicima u parlamentu se prije glasanja obratio predstavnik Vijeća za državnu pomoć BiH Aleksandar Ristić. 

Osvrćući se na pisma Sekretarijata Energetske zajednice, koji je tražio da se ne odobri ova garancija, Ristić je irekao da se kršenje ugovora sa EZ može utvrditi samo u postupku pred Ministarskim vijećem Energetske zajednice i da Sekretarijat nema nadležnost da utvrđuje kršenje ugovora, po čemu se može reći da nije riješen meritum, nego proceduralna pitanja.

Politički spor oko ulaska kineskog novca u FBIH trajali su dugo. Pominjao se ruski uticaj, kroz kineski novac, kao i druge geostrateške mogućnosti. Na kraju je, ipak, prihvaćena kineska intesticiono-dužnička ruka te ova država ulazi u FBiH/BiH.

Dolazak novog kineskog ambasadora, uticajnog diplomate iz ove zemlje, očito je imao svoj važan momenat u cijeloj priči. Također, očito je da su se, nakon mjeseci sporenja i fakturisanja Kini raznih držanja u vanjsko-političkom smislu prema BiH, svi zastupnici iz Parlamneta FbiH na kraju, odlučili podržati ovu investiciju.

Izvor: 
BNN.ba