Finansijska policija FBiH ušla u Aluminij

Tužilaštvo HNK naredilo kontrolu svih tokova novca

Finansijska policija FBiH ušla u Aluminij

07.08.2019 - 17:55
BiH

Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine ušla je jutros u Aluminij kako bi izvršila uvid u kontrolu svih novčanih tokova, ugovora i računa, s posebnim osvrtom na sve prilive i odlive novčanih sredstava do 10. jula 2019. godine, kada je ujedno i ugašena proizvodnja. 

Aluminij, Mostar

Iz Aluminija je potvrđeno kako je riječ o radnom sastanku.

"Naravno, za detalje je najbolje kontaktirati Financijsku policiju, jer je isključivo u njihovoj nadležnosti davanje informacija o tome što ih je zanimalo u vezi s poslovanjem Aluminija", rečeno je iz Aluminija za N1.

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) ranije je naredilo da se nadzorom obuhvati cijeli period od posljednje kontrole finansijske policije do dana obavljanja nadzora. Također je naređeno da se na tim poslovima angažira dovoljan broj ovlaštenih službenih osoba finansijske policije. Posebno je naloženo da se utvrde veze sa dobavljačima; nabavku električne energije te nabavku drugih energenata za potrebe procesa proizvodnje.

Iz Aluminijija su se osvrnuli i na to da se trenutno sprovodi interna anketa, s ciljem prikupljanja informacija za, kako navode, potrebe izrade  Plana restrukturiranja i realizacije Plana zbrinjavanja viška radnika.

"Po pitanju interne ankete unutar Aluminija, ova anketa se provodi među djelatnicima društva ALUMINIJ d.d. Mostar s ciljem prikupljanja informacija za potrebe izrade Plana restrukturiranja i realizacije Plana zbrinjavanja viška radnika. Kao što možete pretpostaviti, provođenje ove naše ankete temelji se na zaključcima sastanaka s Vladom FBiH, a sve s ciljem provođenja mjera koje se odnose na zbrinjavanje uposlenika. Stoga je cilj ove ankete definirati s jedne strane kategorije ljudi koje žele ostati raditi, kao i onaj dio djelatnika koji ne žele dalje ostati uposlenicima Aluminija. Ponuđena primanja za one koji žele ostati raditi odnose se na prvu fazu pokretanja proizvodnje. O rezultatima još ne možemo govoriti, a više detalja znat ćemo nakon rezimiranja i analize svih anketnih listića, o čemu ćemo kasnije upoznati Vladu Federacije, uposlenike Društva Aluminij i javnost", saopćeno je iz Aluminija.

Podjsećamo, sumnja se na brojne neregularnosti prilikom poslovanja Aluminija. Samo krajem 2014. godine Tužilaštvu HNK upućeno je nekoliko izvještaja finansijske policije zbog osnovane sumnje u kaznena djela izvlačenja novca iz kombinata. Kako se navodi, u Tužilaštvu HNK pet godina se nalaze predmeti, tačnije devet izvještaja o postojanju osnovane sumnje o počinjenju kaznenih djela u preduzeću Aluminij d.d. za veći broj osoba.

Izvor: 
BNN.ba / N1