Formirana Radna grupa za evaluaciju rezultata eksterne mature u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS

Formirana Radna grupa za evaluaciju rezultata eksterne mature u Kantonu Sarajevo

25.06.2015 - 14:40
Politika

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS formiralo je Radnu grupu koja ima zadatak da pripremi kvantitativnu i kvalitativnu analizu rezultata eksterne mature s ciljem unapređenja procesa provođenja eksterne mature u osnovnim školama Kantona Sarajevo.

Izvor: 
Redakcija / BNN.BA / ks.gov.ba