Formirana Radna grupa za evaluaciju rezultata eksterne mature u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS

Formirana Radna grupa za evaluaciju rezultata eksterne mature u Kantonu Sarajevo

25.06.2015 - 14:40
Politika

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS formiralo je Radnu grupu koja ima zadatak da pripremi kvantitativnu i kvalitativnu analizu rezultata eksterne mature s ciljem unapređenja procesa provođenja eksterne mature u osnovnim školama Kantona Sarajevo.

Članovi Radne grupe su istaknuti akademski profesori Univerziteta u Sarajevu i stručnjaci iz prakse, koji će kroz  evaluaciju dosadašnjeg procesa polaganja eksternih matura u osnovnim školama KS-a dati, između ostalog, i odgovore da li je postojeći model mature dobar, gdje postoji prostor za unapređenje kvaliteta te koje su prednosti i nedostaci ovog modela eksterne mature. Odgovori na ta pitanja će biti prezentirani javnosti.

Na svom prvom sastanku jučer su članovi Radne grupe utvrdili metodologiju evaluacije rezultata eksterne mature u posljednje tri školske godine, koliko se ona i provodi u Kantonu Sarajevo.  Sastanku je prisustvovao i ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović sa pomoćnicima.

„Krajnje je vrijeme da unaprijedimo proces eksterne mature, otklonimo slabosti, te osiguramo dodatno unapređenje kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa u cjelini, jer javnost to od nas očekuje“, rekao je ovom prilikom ministar Kazazović ističući da je to i jedan od programskih ciljeva Vlade KS.

On je iskazao zahvalnost timovima koji su radili na pripremi i realizaciji ispita eksterne mature. Za uspjeh cjelokupnog procesa, posebno je zahvalio prof. dr. Senadu Buraku i timu kolega iz Univerzitetsko tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu koji su pružili potrebnu informatičku podršku, te osigurali zaštitu testova, ličnih podatka učenika i osigurali efektivan sistem obrade rezultata, što je rezultiralo i elektronskim štampanjem svih javnih isprava za učenike osnovnih škola.

Izvor: 
Redakcija / BNN.BA / ks.gov.ba