Halilović: Izražena je politizacija obrazovanja u BiH

Krug 99

Halilović: Izražena je politizacija obrazovanja u BiH

19.01.2020 - 16:50
Politika

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH prof. dr. Enver Halilović konstatirao je da je nezadovoljavajuća situacija u oblasti obrazovanja, a značajan faktor u sagledavanju stanja u obrazovanju u BiH je nastavno osoblje. Naglasio je da se to odnosi na edukaciju nastavnika, njihov položaj, odgovornost i odnos prema studentima, učenicima.
 

''Uz bitno drugačiji, što je moguće, više individualan pristup u edukaciji učenika odnosno studenata moguće je postići mnogo bolje rezultate. Na svim razinama obrazovanja, izražena je politizacija. Tome doprinose i to čine, ne samo vlasti, nego i institucije i ustanove na koje se to odnosi. Izražena je politička angažiranost i velikog broja nastavnog osoblja od kojih većina ne sudjeluje javno u politici, ali je bliska različitim političkim krugovima. U svemu tome sudjeluju naravno i odgovarajući krugovi akademske zajednice'', kazao je u izjavi novinarima, kao uvodničar sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, prof.dr. Enver Halilović, direktor Agencije za visoko obrazovanje BiH.

Naglasio je i mjesto, broj, čak i kvalitetu rada posebno privatnih univerziteta te kazao 'mi spadamo u države Europe s najvećim brojem privatnih sveučilišta, u odnosu na broj stanovnika'. ''Istina, na tim sveučilištima ne studira veliki broj studenata. Ipak, to je značajan faktor za sagledavanje i proizvođenje ukupnog stanja u visokom obrazovanja u BiH. Rezultati visokog obrazovanja utječu i na ukupan društveni razvoj'', podsjetio je. Ključnim smatra 'dosljednu primjenu zakona, na svim nivoima obrazovanju' te precizira 'to ne može da se dogodi samo u obrazovanja, bez sličnih poteza društva u cjelini'. -
 

Izvor: 
BNN.BA/Bljesak