Izetbegović: Vratili smo se na tačku na kojoj smo bili početkom 2019.

Novogodišnji press

Izetbegović: Vratili smo se na tačku na kojoj smo bili početkom 2019.

30.12.2020 - 15:55
Politika

- Ovo je bila godina u kojoj je odbranjen ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine, odbranjena je vladavina zakona, odbranjeni su strateški ciljevi integriranja BiH u Evropsku uniju i NATO savez. Odbranjen je i bazični demokratski princip poštovanja volje birača u sklapanju postizbornih koalicija. Sve navedeno je bilo napadnuto i dovedeno u pitanje. Vratili smo se na tačku na kojoj smo bili na početku 2019., ali smo stvari i odnose ovaj put postavili na pravi način, resetirali postavke, vratili ih na ispravan kolosijek. Bilo je raznovrsnih napada na BiH, na njene institucije, na istinu o njenoj prošlosti, ali u osnovi svih ovih napada je bio pokušaj da se volja entiteta nametne državi. Krenulo je s pokušajem unošenja entitetske zastave u sale Predsjedništva BiH, nastavilo se sa neustavnom proslavom dana RS, četnici su se postrojavali u Višegradu i pjevali prijeteće pjesme, crtale su se karte „velike Srbije“, uvodili rezervni sastavi policije RS naoružani vojnim naoružanjem, donosile odluke kojima NSRS pokušava voditi politiku koja je u nadležnosti države – odlukama o vojnoj neutralnosti i zaustavljanju NATO integracijskih procesa BiH - kazao je na današnjoj press konferenciji, predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Blokirani su formiranje i rad PSBiH, zaustavljeno je imenovanje delegacije BiH pri Vijeću Evrope, sve s ciljem da se ovakvim ultimatumima patriotski politički blok, predvođen sa SDA, prisili na ustupke koji bi vodili demontiranju ustavnopravnog sistema u zemlji i rušenju vladavine zakona. Strateški principi kojima se pokušava pravno utemeljiti supremacija entiteta nad državom su sadržani u zaključcima GO SNSD-a iz septembra te u Deklaraciji NSRS iz oktobra 2019. Njima se proklamira „pravo na samoopredjeljenje“, odnosno otcjepljenje, RS se pokušava pozicionirati kao nosilac suvereniteta, entitet-država koji je postojao prije formiranja dejtonske BiH i čijom voljom je nastala BiH. Traži se ukidanje Bonskih ovlasti i odlazak OHR, traži se poništavanje ranijih odluka kojim je ojačana država kroz prijenos nadležnosti. Podriva se pozicija ustavnog suda i pravosudnog sistema na državnom nivou itd - kaže Izetbegović.

Dakle – to je modifikacija ANP-a s kojom su zadovoljni članovi Predsjedništva BiH, zadovoljni ambasadori Kvinte predvođeni sa SAD, zadovoljan NATO štab u Briselu. Zadovoljni građani BiH, kojima je preko glave krize i napetosti u zemlji. BiH se od 2009. nalazi u okviru saradnje sa NATO-om koji se zove MAP – odnosno Akcioni plan za članstvo. Dakle, već 10 godina smo u MAP-u. Taj plan nije bio aktiviran zbog tzv. Talinskog uvjeta. Prošle godine NATO je odustao od ovog uvjeta i u decembru 2018. pozvao BiH da preda svoj prvi ANP – Godišnji nacionalni program. Na bazi ovog poziva izrađen je ANP od Komisije za saradnju sa NATO-om, poslan u prednacrtu od Vijeća ministara u Brisel i prihvaćen bez primjedbi NATO štaba. A zatim su krenula poznata politička prepucavanja, blokade, entitetske odluke o vojnoj neutralnosti, optužbe za izdaju. Kroz mukotrpan proces Program je modificiran, malo u sadržaju, nešto više u nazivu – i usvojen. Sad se zove Program reformi. Nije nazvan "Godišnjim", ali je u tekstu definirano je da se odnosi na period novembar 2019. – novembar 2020 - zaključio je predsjednik SDA.

 

Izvor: 
BNN.BA/Foto:Avaz.ba