Jezivo: Buzin vještak zločin u Uzdolu nazvao medijskom propagandom

Nemoral bez presedana

Jezivo: Buzin vještak zločin u Uzdolu nazvao medijskom propagandom

21.05.2019 - 19:17
Politika

Odavno neko, za kraće vrijeme, nije igovorio više neistina i pogrda kao što je to učinio danas izvjesni Dervo Harbinja, vještak odbrane optuženog Envera Buze koji se tereti za ratni zločin u Uzdolu. Dervo Harbinja je kazao "da se dio od 156 ljudi Samostalnog prozorskog bataljona, koji je vodio Buzin zamjenik, u akciji na Uzdol pretpočinio 317. brigadi. Rekao je da je ovom akcijom, koja je bila dio operacije “Neretva 93”, komandovao general Zićro Suljević. Harbinja je potvrdio da je naveo da je ABiH bila jedina legitimna vojna sila, da je HVO izvršio agresiju, da je u Prozoru izvršen “fašistički metod etničkog čišćenja”, a da je “sve u Uzdolu medijska i psihološka propaganda.”

Koja je veća neistina, od mnogih, koje je braneći neodbranjivog Envera Buzu, danas izgovorio njegov vještak Dervo Harbinja, teško je odlučiti. Da li je teža neistina da je akcijom u Uzdolu komandovao rahmetli general Zićro Suljević, koji je mrtav pa se ne može ni braniti, ili je gora neistina to da u Uzdolu nije bilo zločina, već da je sve plod propagande, teško je odrediti.

Dodatna neistina jeste i to da je njegov klijent, Buza, izvršio istragu o ratnom zločinu u Uzdolu samo postoji problem što 26 gdina niko to Buzino "naređenje" niti je vidio, niti je čuo osim, izgleda njegovog vještaja Harbinje.

"Harbinja je kazao da je Buza, iako nije bio nadležan, prikupio informacije o akciji na Uzdol na osnovu izjava potčinjenih. Kako je istakao, to je bilo jedino moguće, jer ABiH nije kontrolisala prostor niti prisustvovala uviđaju" - izjavio je Buzin vještak dodajući i da "od 156 ljudi Samostalnog prozorskog bataljona, koji je vodio Buzin zamjenik, u akciji na Uzdol pretpočinio 317. brigadi. Rekao je da je ovom akcijom, koja je bila dio operacije “Neretva 93”, komandovao general Zićro Suljević".

Pošto mu je branjenik, ipak, bio komandant, morao mu je Harbinja dodijeliti kakvu-takvu ulogu pa je, "vještački" smislio ulogu "komandanta u odbrani".

“Buza je komandovao dijelom snaga u odbrani. Bio je na isturenom komandnom mjestu. Bio je sa Zićrom, ali je statirao”, kazao je Harbinja.

Harbinja je potvrdio da je naveo da je ABiH bila jedina legitimna vojna sila, da je HVO izvršio agresiju, da je u Prozoru izvršen “fašistički metod etničkog čišćenja”, a da je “sve u Uzdolu medijska i psihološka propaganda”.

Koliko je "propaganda" o ratnom zločinu u Uzdolu, najbolje govore fotografije u prilogu ovog teksta, ubijenih žena u selu Uzdol nakon "slavne" akcije pod komandom Envera Buse. Također, vrlo je simptomatično da je i Buzin nadređeni, Salko Gušić, izvjestio Štab Vrhovne komande Armije RBiH da zločina u selu Uzdol nije bilo i da je sve plod propagande. Očito su ove izjave u visokom stepenu saglasnosti sa "vještakom Harbinjom" i "branjenikom Buzom". 

 

Dokument u kojem general Stjepan Šiber traži od komandanta 6.korpusa ARBiH, Salka Gušića, da ga izvjesti šta se dogodilo u Uzdolu.Odmah potom, Gušić je, kao i vještak Harbinja danas, odgovorio da se nije dogodio nikakav ratni zločin, već da je u pitanju "propaganda". A kolika je "propaganda" bila u pitanju najbolje govore slike mrtvih staraca i žena iz Uzdola, odnosno "oficirska čast" i Buze, i Harbinje i Gušića da ovaj zločin nazovu propagandom. 

 

Izvor: 
BNN.BA