"Kameni spavači" u Radimlji

Bosna da prostiš jedna zemlja imade

"Kameni spavači" u Radimlji

21.06.2015 - 15:03
BiH

Najpoznatija nekropola stećaka u Bosni i Hercegovini nalazi se kod Stoca na lokalitetu Radimlja. Ovdje 'spavaju' 133 stećka, čija je orijentacija istok - zapad i smješteni su u polju okruženom stijenskim masivom čiji pravac pružanja prati pravac pružanja Dinarida. Nevjerovatan je mir kojim su okruženi nijemi svjedoci srednjovjekovne Bosne.

Po brojnosti primjeraka, raznovrsnosti i zastupljenosti svih osnovnih oblika, reljefnih predstava i natpisa koji spominju poznate historijske ličnosti, kao i svom neobičnom smještaju i dostupnosti, nekropola Radimlja spada u najvrijednije spomenike srednjovjekovnog perioda u BiH.

Mnogobrojna istraživanja nisu dala jednoglasnu ocjenu o porijeklu i nastanku stećaka. Postoji niz teorija o podrijeklu stećaka i njihovoj pripadnosti koji se međusobno isključuju. 

'...I k tomu još
Da prostiš
Prkosna
Od
Sna.' (Kameni spavač)

U Radimlji se nalazi 133 stećka od kojih je 63 ukrašeno, imaju oblik ploče ili sanduka. Prema obliku mogu biti iz jednog dijela ili dva posebno oblikovana i spojena elementa.

Karakteristični motivi sa stećaka ove nekropole jesu arhitektonski ukrasi sa sve četiri strane stećka, stilizirani križevi ljudske i životinjske figure, vinova loza, motivi iz lova i motivi s oružjem. Smatra se da je zaštitni znak ili znak raspoznavanja ove nekropole muška figura s uzdignutom rukom i relativno velikom šakom i prstima. 

Danas stećci samo ukazuju na nestali i uništeni kulturološki kontekst srednjovjekovne Bosne i Hercegovine.

Radimlja pruža posjetiocima ono mirno parče Bosne, otrgnute od gradskih galama i gužve. Ovaj dio nudi mir, širinu zemlje i neba, gdje 'kameni spavači' čuvaju historiju ove zemlje i podsjećaju da je sve, baš kao i oni, mi i ovaj dan - prolazno.

Izvor: 
Redakcija / BNN