Karadžić i Republika Srpska: Zločinac kažnjen, djelo priznato, Srbija zaštićena od odgovornosti

Doživotni zatvor nije dovoljna kazna

Karadžić i Republika Srpska: Zločinac kažnjen, djelo priznato, Srbija zaštićena od odgovornosti

20.03.2019 - 18:49
Politika

Radovan Karadžić je, danas, pravomoćnom presudom osuđen na doživotni zatvor. Iako je prvostepena presuda izrečena na tek 40 godina zatvora, današnjom konačnom odlukom je, simbolički i suštinski, Karadžiću izrečena primjerena kazna. "Žalbeno vijeće je saglasno sa Tužilaštvom da je kazna od neadekvatna s obzirom na težinu Karadžićevih krivičnih djela, kao i da je kazna pretresnog vijeća nerazumna i nepravična", rekao je u oblazloženju odluke predsjednik Žalbenog vijeća sudija Van Josen iz Danske. Karadžić je za svoju ulogu u zločinima dobio zasluženu kaznu. Ali, kada će i da li će biti kažnjeno njegovo nedjelo koje je nastalo kao produkt njegovog djelovanja. Rije. je, dakako, o Republici Srpskoj koja nije mogla nastati u kapacitetu, kakvo joj govori i ime, da nije bilo Karadžićevog zločinačkog poduhvata. 

Radovan Karadžić
Izvor: 
BNN.ba