Komitet EU izglasao liberalizaciju viza za građane Kosova

Za ukidanje viznog režima glasalo 30 poslanika

Komitet EU izglasao liberalizaciju viza za građane Kosova

30.08.2018 - 12:00
Region

Komitet za Građanske slobode pravdu i unutrašnje poslove Evropskog Parlamenta (LIBE) izglasao je viznu liberalizaciju za građane Kosova. Za ukidanje viznog režima glasalo je 30 poslanika ovog komiteta, 10 njih je bilo protiv a dvoje je bilo uzdržano.

Kosovo, pasoš
Izvor: 
BNN.ba / slobodnaevropa.org