Krivična prijava protiv preduzeća „Rudnici boksita“ d.o.o. Banja Luka

Molba građana

Krivična prijava protiv preduzeća „Rudnici boksita“ d.o.o. Banja Luka

18.06.2015 - 13:46
BiH

Centar za životnu sredinu, postupajući po molbi građana Banje Luke, podnio je krivičnu prijavu protiv preduzeća „Rudnici boksita“ d.o.o. Banja Luka i direktora Borisa Lazendića, jer smatraju da postoji osnovana sumnja da su postupali suprotno odredbama Krivičnog zakona i Zakona o zaštiti životne sredine Republike Srpske.

Naime, u neposrednoj blizini porodičnih kuća u Ložioničkoj ulici, na tzv. 20-om kolosijeku teretne željezničke stanice u Banjoj Luci, preduzeće „Rudnici boksita“ d.o.o Banja Luka bavi se, kako je saopćeno, prijemom i vaganjem kamiona rude, deponovanjem i utovarom rude boksita u vagone čija se crvena prašina rasipa i zagađuje vazduh, zemljište i vodu, koja se nakon padavina slijeva u slivnike i završava u rijeci Vrbas, bez ikakvog prethodnog tretmana. 

-Mjesto istovara rude nije betonirano, adekvatno ograđeno, niti na bilo koji drugi način ispunjava minimum uslova za obavljanje ove djelatnosti, a naslage crvene prašine se nakon padavina pretvaraju u crveno blato koje se lijepi na gume vozila, te raznosi i van Ložioničke ulice. 

„Rudnici boksita“, uz znanje i odobravanje direktora Lazendića, obavljali su navedenu djelatnost bez posjedovanja ekološke dozvole zbog čega je Odjeljenje za inspekcijske poslove Grada Banja Luka izdalo Rješenje o privremenoj zabrani deponovanja rude boksita na “20-om kolosijeku”. 

Postavljanjem trake zabrane, u srijedu, 17.juna ove godine, inspektori Grada Banja Luka su izvršili ovo rješenje – navodi se u saopćenju banjalučkog Centra za životnu sredinu.

Koordinator Arhus centra u Centru za životnu sredinu Viktor Bjelić navodi da podnosioci ove krivične prijave smatraju da postoji povezanost između „Rudnika boksita“ i Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj jer se na željezničkom zemljištu uz prećutnu saglasnost vrši deponovanje rude. 

-Pri tome ni Željeznice Republike Srpske nemaju ekološku dozvolu za deponovanje rude što upućuje da postoji povezanost između ovih lica i njihovog djelovanja na štetu životne sredine i građana Banje Luke. Zbog toga smatramo da Okružno tužilaštvo Banja Luka treba da provede istragu i u tom pravcu, jer onaj ko ostvaruje dobit treba da ima i odgovornost - izjavio Bjelić. 

-Ovaj problem nije jedinstven slučaj i građani bi ih trebali prijavljivati nadležnim organima, jer se zapravo radi o zagađivanju životne sredine i ugrožavanju zdravlja svih građana zbog profita pojedinaca – rekli su u Centru za životnu sredinu. 

Izvor: 
Fena