Ljubić: BiH treba administrativnu i teritorijalnu reorganizaciju

Poruke sa HNS-a

Ljubić: BiH treba administrativnu i teritorijalnu reorganizaciju

03.05.2019 - 14:12
Politika

"Ovih dana se moglo pročitati i čuti u medijima da HNS i, citiram, Čović imenuje vladu Herceg-Bosne. Glavno vijeće HNS-a je puno više od toga. GV HNS-a treba definirati strateška stajališta sektora i subsektora koji će onda biti implementirani preko članova HNS-a u institucijama izvršne vlasti, od Vijeća ministara, vlade entiteta do županija",izjavio jepredsjednik Glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić.

"S obziom da smo dio te hrvatske stožerne politike u BiH, za nas u našem djelovanju neće biti nikakvih tabua. Jedini aksiom kojeg se mi držimo je cjelovitost BiH. Sve ostalo je podložno raspravi i Glavno vijeće će djelovati u okviru toga. Namjeravamo djelovati transformativno, u sektorima i generalno u političkom dijelu na način da se konstruktivno odnosimo prema funkcionalnosti BiH", kaže Ljubić.

"U ovoj situaciji u kojoj su Hrvati u znatnoj mjeri deprivirani od međunarodnog predstavljanja neizborom legitimnog predstavnika hrvatskog naroda u Predsjedništvu. Mislim da to treba subtituirati u znatnoj mjeri kroz aktivniji odnos HNS-a pa i Glavnog vijeća na međunarodnom planu", nastavio je predsjednik GV HNS-a.

"Mi kao samosvjestan narod nikada ne bi pristali na tercijarnu poziciju. Mi nikada nismo govorili o trećem entitetu. Ovo što mi sada živimo, to je jedan ustavni provizorij koji je predviđen da se mijenja vrlo brzo nakon Dejtona, ali nažalost, to nije učinjeno i danas živimo te posljedice. Prva stvar ovdje u BiH koja treba otkočiti te procese je postići bazični konsenzus oko budućnosti BiH. U tom smislu, dok ovaj Ustav postoji kakav jeste, mi ga poštujemo, ali i poštujemo i njegove institucije, prije svega Ustavni sud. BiH definitivno samoodrživom i funkcionalnom državom može učiniti jedna korjenita reforma Ustava koja će u sebi uključivati teritorijalnu, administrativnu reorganizaciju zemlje. Koliko će federalnih jedinica biti u toj državi, to nije najbitnije, ali je bitno da ta administrativna organizacija bude simetrična u odnosu na tri konstitutivna naroda",zaključio je Ljubić.

Izvor: 
BNN.BA