Međunarodni forum Bosna: Održana javna rasprava "Izazovi muslimansko-kršćanskog dijaloga"

Uz knjigu "The Future of Interfaith dialogue: Muslim-Christian Encounters through A Common Word"

Međunarodni forum Bosna: Održana javna rasprava "Izazovi muslimansko-kršćanskog dijaloga"

07.02.2019 - 19:46
Politika

U organizaciji Međunarodnog foruma Bosna, večeras je u Sarajevu održana javna rasprava Izazovi muslimansko-kršćanskog dijaloga: Uz knjigu The Future of Interfaith dialogue: Muslim-Christian Encounters through A Common Word, ur. Yazid Said i Lejla Demiri, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

Forum Bosna

"Sadašnji odnosi muslimana i kršćana, uz uvažavanje svih složenosti obuhvaćenih tim pojmovima, presudni su za budućnost svijeta. Svakim danom postajat će važniji, jer religijska pluralizacija sve odlučnije obuhvata sva područja života. Ponekad se čini da su uzroci neprihvatljivih odnosa muslimana i kršćana neodvojivi od svetih doktrina koje određuju te složene svjetske zajednice. U doktrinarnim jezgrama svetih tradicija muslimana i kršćana, u Zajedničkoj Riječi, postoje svi razlozi za otkrivanje religijske pluralnosti kao Božijeg milosnog dara. Na toj se osnovi 138 muslimanskih intelektualaca, 13. oktobra 2007. godine, obratilo najširoj svjetskoj javnosti dokumentom Zajednička riječ među vama i nama. U dokumentu su iznijeti doktrinarni razlozi dijaloga i odgovornosti za mir i poredak u svijetu. U navedenoj knjizi, uzetoj za polazište ove rasprave, dani su tekstovi devetnaest muslimanskih i kršćanskih teologa, filozofa i politologa: Lejla Demiri, Tim Winter, Jonathan Kearney, Michael Louis Fitzgerald, Rowan Williams, Ingrid Mattson, Reuven Firestone, Sarah Snyder, Peter Admirand, Asma Afsaruddin, Daniel A. Madigan, Pim Valkenberg, Clare Amos, Rusmir Mahmutćehajić, Mustafa Abu Sway, Matthias Böhm, Amir Dastmalchian, Marianne Farina i Yazid Said", navodi se u saopćenju organizatora. 

O bosanskim vidicima prošlosti, sadašnjosti i budućnosti muslimansko-kršćanskih odnosa govorila je Samir Beglerović, muslimanski filozof i teolog, Jakob Finci, jevrejski mislilac i aktivist, Ivo Marković, franjevački redovnik i katolički svećenik, filozof i teolog, i Krsto Mijanović, naučnik i analitičar bosanske religijske pluralnosti.

Raspravu je moderirao Asim Zubčević, istraživač muslimanske kulture u Bosni i predsjednik Centra za međureligijski dijalog Međunarodnog forma Bosna.

Inače, rasprava je dio cjelovitog programa Sedme Sarajevo UN sedmice međuvjerskog sklada u svijetu. Taj program Međunarodni forum Bosna realizira u skladu s pozivom Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija, donijete 20. oktobra 2010. godine.

Izvor: 
BNN.ba