Ministarstvo komunikacija i prometa završilo proces odgovaranja na Upitnik

Evropske integracije BiH

Ministarstvo komunikacija i prometa završilo proces odgovaranja na Upitnik

31.01.2017 - 17:25
Politika

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine završilo je danas proces odgovaranja na Upitnik Evropske komisije, a svi odgovori na pitanja iz nadležnosti Ministarstva su uneseni u jedinstven informacioni sistem koji je izradila Direkcija za evropske integracije BiH.

Iz Ministarstva je saopćeno da su oni koordinirali pripremu na odgovore iz Upitnika EK za 12 poglavlja, odnosno oko 230 pitanja, i to poglavlja koja se tiču slobode kretanja roba, prava poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, slobode kretanje kapitala te informacionog društva i medija.

Odgovarano je i na pitanja iz poglavlja koja se tiču prometne politike, socijalne politike i zapošljavanje, preduzetništva i industrijske politika, transevropske mreže, regionalne politika i koordinacije strukturnih instrumenata, okoliša i klimatskih promjena te Politički kriterij/Osnovna prava i Reforme javne uprave i Ekonomski kriterij.

S ozbiljnošću smo pristupili odgovaranju na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Ove aktivnost su zahtijevale saradnju i timski rad unutar Ministarstva, ali i institucija koje su u našoj nadležnosti - kazao je ministra komunikacija i prometa Ismir Jusko.

Dodao je da je unosom u informacioni sistem DEI-a finalizirana prva faza odgovaranja na Upitnik u kojoj su dostavljeni odgovori na pitanja, te sada slijedi njihovo dodatno oblikovanje koje će Ministarstvo raditi nakon što DEI dostavi svoje prijedloge za ispravke.

Izvor: 
Fena