Na današnji dan nastala Halilovićeva Direktiva za odbranu RBiH - glavni dokument odbrane države

Direktivu za odbranu suvereniteta RBiH Sefer Halilović napisao je svojeručno

Na današnji dan nastala Halilovićeva Direktiva za odbranu RBiH - glavni dokument odbrane države

09.02.2018 - 17:48
Politika

Savjetovanje Patriotske Lige Republike Bosne i Hercegovine održano je 7/8.2.1992.godine u selu Mehurić i Travniku. Sastanku su prisustvovali članovi Glavnog štaba Patriotske Lige RBiH (Sefer Halilović, Rifat Bilajac, Meho Karišik, Zićro Suljević i dr.), te regionalni komandanti ove patriotske organizacije (Faid Hećo, Vahid Karavelić, Hajrudin Osmanagić, Mehdin Hodžić i dr.). Ispred političkog dijela Patriotske Lige prisustvovao je, kratko, Hasan Čengić. 

Izvor: 
BNN.BA