Na današnji dan nastala Halilovićeva Direktiva za odbranu RBiH - glavni dokument odbrane države

Direktivu za odbranu suvereniteta RBiH Sefer Halilović napisao je svojeručno

Na današnji dan nastala Halilovićeva Direktiva za odbranu RBiH - glavni dokument odbrane države

09.02.2018 - 17:48
Politika

Savjetovanje Patriotske Lige Republike Bosne i Hercegovine održano je 7/8.2.1992.godine u selu Mehurić i Travniku. Sastanku su prisustvovali članovi Glavnog štaba Patriotske Lige RBiH (Sefer Halilović, Rifat Bilajac, Meho Karišik, Zićro Suljević i dr.), te regionalni komandanti ove patriotske organizacije (Faid Hećo, Vahid Karavelić, Hajrudin Osmanagić, Mehdin Hodžić i dr.). Ispred političkog dijela Patriotske Lige prisustvovao je, kratko, Hasan Čengić. 

Glavni rezultat Savjetovanja Glavnog štaba i regionalnih komandanata Patriotske Lige RBiH u selu Mehurić kod Travnika, bio je nastanak "Direktive za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Repuiblike BiH", koju je svojeručno napisao Sefer Halilović. Prilikom izrade iste pomagali su mu Rifat Bilajac i Zićro Suljević.

Savjetovanjem u Mehuriću rukovodio je osnivač i prvi komandant Armije Republike BiH Sefer Halilović kojem su regionalni komandanti referisali o stanju na terenu. U Halilovićevoj Direktivi jasno se naznačava da će doći do agresije sa istoka i zapada i posebno se tretira strateško djelovanje ka Podrinju. Zanimljivo, Halilovićeva Direktiva jedini je strateški dokument koji je u svojoj izradi obratio pažnju i govorio o Podrinju. Svi dokumenti koji su nastali poslije, a nastali u državnim institucijama RBiH, Podrinje nisu tretirali na način odbrane i oslobađanja.

U nastavku pogledajte faksimil orginalne Direktive za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta RBiH: 

Izvor: 
BNN.BA