Najavljena tematska Sjednica Skupštine KS o uzrocima i posljedicama poplava

Obilne padavine i naglo otapanje snijega uzrokovalo poplave i klizišta

Najavljena tematska Sjednica Skupštine KS o uzrocima i posljedicama poplava

04.02.2019 - 13:47
BiH

Načelnik Kantonalnog štaba civilne zaštite Samir Džihić informisao je danas članove Kolegija Skupštine KS o aktivnostima i mjerama koje je ovaj Štab, zajedno sa općinskim štabovima civilne zaštite poduzeo u sprečavanju i sanaciji posljedica poplava i klizišta, a koje su u protekla dva dana uzrokovale obilne padavine i naglo otapanje snijega usljed naglih temperaturnih inverzija.

Ilidža, most

Prema riječima načelnika Džihića i prema podaci Federalnog hidrometerorološkog zavoda govore o stabilizaciji ovakvih vremenskih neprilika što se već odrazilo i na situaciju na poplavljenim područjima posebno općina Ilidže i Hadžića.

Pitanje regulacije rječnih korita, njihovo održavanje, čišćenje, preveniranje i saniranje kliziša i sve ono što se tematski tiče uzroka i posljedica ove problematike biće razmatrano na tematskoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, a koju je Kolegij Skupštine najavio za maj mjesec ove godine.

Kantonalni štab civilne zaštite, Vlada Kantona i resorna ministarstva će redovno informisati Kolegij o aktuelnoj situaciji na terenu kako bi on mogao adekvanto reagovati ukoliko situacija to bude nalagala.

Na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine Kantona zastupnicima će biti predočena cjelovita informacija o poduzetim mjerama svih aktera zaduženih za djelovanje u slučaju vremenskih nepogoda i njenih posljedica. 

Izvor: 
BNN.ba / N1