Nisu stvoreni preduvjeti za prelazak na digitalno emitiranje TV programa

Sjednica Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH

Nisu stvoreni preduvjeti za prelazak na digitalno emitiranje TV programa

11.06.2015 - 14:27
BiH

Na današnjoj sjednici Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine usvojen je Izvještaj o radu Agencije za period januar-mart 2015. godine.

Nakon provedenih javnih konsultacija, Vijeće je usvojilo Pravilo o izmjenama Pravila o dozvolama za distribuciju audiovizelnih medijskih sadržaja i medijskih usluga radija i Pravilo o korištenju radiofrekvencijskog opsega 11,7-12,5GHz za MVDS/MMDS, te odobrilo da se na javne konsultacije uputi Pravilo o izmjeni Pravila o prenosivosti telefonskih brojeva.

Usvojena je i Odluka o načinu korištenja Multipleksa A za potrebe zemaljskog digitalnog emitovanja u BiH.

Vijeće je ponovo upozorilo da emitovanje TV programa poslije 17. juna 2015. godine, u najvećem broju slučajeva, neće biti moguće u okvirima dodijeljenih tehničkih uvjeta dozvole.

U svijetlu činjenice da država nije još stvorila potrebne preduvjete za prelazak na digitalno emitovanje, u cilju ublažavanja mogućih negativnih posljedica, Vijeće je zaključilo da će Agencija omogućiti nastavak važenja dozvole, uz obavezivanje kablovskih distributera da nastave distribuciju programa kada TV stanice same osiguraju signal.

Pozdravljena je najava održavanja novog sastanka s predstavnicima javnih RTV servisa, u organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, početkom naredne sedmice.

U skladu sa Spor?zumom o sniženju cijen? usluge roming? u j?vnim mobilnim komunik?cijskim mrež?m? između minist?rst?v? n?dležnih z? obl?st elektronskih komunik?cij? Bosne i Hercegovine, Crne Gore, M?kedonije i Srbije, potpisanim 29. septembra prošle godine u Budvi, Vijeće je usvojilo Odluku o utvrđivanju maksimalnih cijena za usluge rominga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama.

Ovom Odlukom određuju se nosioci obaveze, način i dinamika sniž?v?nj? cijen? roming? u BiH.

Vijeće Agencije usvojilo je prijedlog Akcionog plana Agencije za provođenje aktivnosti predviđenih Državnim godišnjim planom za zaštitu potrošača u BiH u 2015. godini.

U narednom periodu Vijeće će kontinuirano pratiti i podržavati višestruke aktivnosti i mjere koje će Agencija preduzimati s ciljem zaštite potrošača, korisnika telekomunikacijskih usluga u BiH, najavljeno je iz ove institucije.

Izvor: 
Fena