Počeo žalbeni postupak protiv ratnog zločinca Ratka Mladića

Den Haag

Počeo žalbeni postupak protiv ratnog zločinca Ratka Mladića

25.08.2020 - 11:25
Politika

Žalbeni pretres u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove održava se u utorak i srijedu (25. i 26. augusta) u Hagu. Pretres je počeo uvodnom izjavom sudije Prisca Matimba Nyambe, nakon čega će uslijediti iznošenje usmenih argumenata odbrane i tužilaštva po žalbama.

Na statusnoj konferenciji održanoj 24. jula, advokat odbrane Dragan Ivetić, tražio je odgodu početka žalbenog postupka zbog Mladićevog lošeg zdravstvenog stanja i mentalne sposobnosti da prati sudski postupak.

Iako je postupak već trebao biti okončan, a presuda donesena krajem godine, zbog promjena u sastavu Vijeća, Mladićeve bolesti, a potom i pandemije korona virusa došlo je do pomijeranja termina. Presuda se očekuje u drugoj polovini naredne godine.

Ratni komandant Vojske Republike Srpske (VRS) Ratko Mladić 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u prvostepenom postupku proglasio ga je krivim i za progone, istrebljenja, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, terorisanje, protivpravne napade na civile, te uzimanje talaca.

Pretresno vijeće je konstatovalo da je Mladić počinio ove zločine putem svog učešća u četiri udružena zločinačka poduhvata. Tokom procesa koji je započeo 16. maja 2012. izvedena su 592 svjedoka, te predočeno oko 10.000 dokaznih materijala. Sud je u obzir uzeo i 2.000 presuđenih činjenica.

Izvor: 
BNN.BA/RSE