Podignuta optužnica zbog utaje više od 300.000 KM poreza

Okrivljeno pravno lice “Autotehnik“ d.o.o. Gradačac

Podignuta optužnica zbog utaje više od 300.000 KM poreza

16.08.2019 - 19:22
Politika

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nidhata Inkića i pravnog lica “Autotehnik“ d.o.o. u stečaju Gradačac, koji se terete da su u periodu od 2013. do 2017. godine počinili utaju poreza na dodatnu vrijednost (PDV) u iznosu od 315.266,82 KM i za taj iznos oštetili budžet BiH.

Prema navodima optužnice, optuženi Inkić (rođen 1964. godine u Gradačcu), kao odgovorno lice “Autotehnik“ d.o.o. Gradačac, u knjigovodstvenoj evidenciji i PDV prijavi nije obračunao, prikazao i prijavio izlazni PDV, te je time umanjio ostvarenu realizaciju stvarnih obaveza pravnog lica za pomenuti iznos.

Pravno lice “Autotehnik“ d.o.o. Gradačac se tereti da je kao pravno lice raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi, koju je ostvario optuženi Inkić, ističu iz Tužilaštva BiH.

Optuženi Inkić se tereti da je počinio produženo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 54. Kaznenog zakona BiH, a pravno lice “Autotehnik“ d.o.o. Gradačac krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članovima 54. i 124. istog zakona.

Izvor: 
BNN.BA