Pogledajte prve tri epizode serijala "Bosna - Sudbina prekrojene zemlje"

Filmski serijal o državi Bosni i Hercegovini, njenom narodu, prekrajanju državnih granica i iraseljavanju stanovništva...

Pogledajte prve tri epizode serijala "Bosna - Sudbina prekrojene zemlje"

08.10.2020 - 00:53
BiH

"Bosna - sudbina prekrojene zemlje" je vrhunski dokumentarno-historijski serijal koji je sniman tokom proteklih više od pet godina. Tema serijala je politološki diskurs historije Bosne i Hercegovine od Srednjeg vijeka do današnjih dana, dok je fokus serijala na stalnoj promjeni granica Bosne i Hercegovine, povećanju njenog iseljeništva te kontinuitetu ratova protiv Bosne i Hercegovine. Pored toga, serijal govori i o vjerskoj, kulturnoj i političkoj historiji Bosne i Hercegovine te obrađuje sve najznačajnije ličnosti, mjesta i događaje od 14. do 21.stoljeća.

Serijal je, inače, sniman u 12 država (Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu, Srbiji, Rusiji, Turskoj, Palestini, Mađarskoj, SAD-u, Italiji.), u preko 80 gradova regije, Evrope i svijeta (Venecija, Jerusalim, Istanbul, Beograd, Zagreb, Budimpešta, Sarajevo, Cetinje, Nikšić, Venecija, Rim, Vatikan, Vašington, Berlin...), te je u njemu prikazano oko 1.000 kulturnih, vjerskih i historijskih lokacija u Bosni i Hercegovini, regiji, Evropi i svijetu.

Za serijal "Bosna - Sudbina prekrojene zemlje", govore akademici Rusmir Mahmutćehajić, Ferid Muhić, Šerbo Rastoder, Muhamed Filipović, Esad Duraković, profesori Božidar Jezernik, Andras Ridlemayer, Norman Cigar, Robert Donia, Marko Atilla Hoare, Hakif Bajrami, Ivo Banac, Kemal Karpat, Senadin Lavić, Fikret Karčić, Enver Imamović, Sait Kačapor, Hasan Zolić, Mirko Pejanović, Izet Šabotić, Edin Radušić, Šaćir Filandra, Pejo Ćošković, Husnija Kamberović, Šemso Tucaković, Martin Previšić, Amra Hadžimuhamedović i mnogi drugi univerzitetski profesori iz regije i svijeta. Također, za serijal govore i dr. Behija Zlatar, dr. Ramiza Smajić, dr. Aziz Hasanović, dr. Mustafa Cerić, dr. Redžep Škrijelj, dr. Haris Silajdžić, dr. Mirsad Arnautalić, Vuk Drašković, Abdulah Sidran, Marko Vešović, Radivoje Papić, Muhamed Gradaščević i brojne druge ličnosti, historičari, kustosi, vjerski lideri.

Autor serijala je Semir Halilović.

I epizoda: https://www.youtube.com/watch?v=9j3Aq3PT8Z4

II epizoda: https://www.youtube.com/watch?v=LhY-dC3GHuI

III epizoda: https://www.youtube.com/watch?v=99W5Wfklc3w

Izvor: 
BNN.BA