Predsjedništvo BiH usvojilo Strategiju vanjske politike BiH

Bezbjednost i stabilnost prioriteti

Predsjedništvo BiH usvojilo Strategiju vanjske politike BiH

17.03.2018 - 19:42
Politika

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je na posljednjoj sjednici Strategiju vanjske politike Bosne i Hercegovine za period 2018-2023. godine.

Tako je najviši organ države dobio nove smjernice nakon gotovo 15 godina, odnosno posljednjeg dokumenta o vođenju spoljne politike koji je usvojen 2003. godine.

Sama činjenica da se strategija vođenja spoljne politike usvaja u posljednjoj godini mandata Predsjedništva, sama po sebi dovoljno govori, kažu analitičari. Ipak za bh. okolnosti on predstavlja uspjeh, ako se zna da su dogovoreni prioriteri, a to barem deklarativno ostaju EU i NATO. 

Vanjska politika Bosne i Hercegovine zasniva se na otvorenosti, ravnopravnosti, zaštiti i promociji vlastitih temeljnih ustavnih načela i prema tome, zastupanje, uvažavanje i poštovanje načela ustavnosti, suverentiteta, teritorijalnog integriteta i vladavine prava u svim aspektima odnosa sa međunarodnim partnerima, uz poštovanje obostranih interesa. 

Kako se navodi u strategiji, svako istupanje spoljnopolitičkog karaktera u ime BiH, treba biti zasnovano na načelu konsenzusa, u skladu sa ustavnim uređenjem BiH.

"To će dati dovoljno okvira da na istom standardu svi, u ime BiH, bez obzira u koju destinaciju svijeta idemo, predstavljamo jednu politiku iz BiH. Danas imamo barem tri politike, a to najbolje znaju naše diplomate koji trebaju prezentovati stav BiH koliko im je teško zbog tog neusaglašenog stajališta", rekao je za "N1" hrvatski član Predsjedništva BiH, Dragan Čović, komentarišući dokument.

Punopravno članstvo u EU, vidljivost u Briselu, aktivacija MAP-a, regionalna suradnja, jasno su navedene u novom dokumentu koji tek treba da prođe Savjet ministara i Parlamentarnu skupštinu.

Srpski član Predsjedništva Mladen Ivanić da se u dokumentu radi o generalnim smjernicama za razliku od prethodnog, ali da od njega ne treba previše očekivati.

"To su u osnovi generalne stvari, generalne smjernice, za raziku od prethodnog, sada imamo nešto detaljniji tekst. Od njega isto ne treba previše očekivati, ne ide previše u detalje, ali ima neku vrstu strategije", rekao je Ivanić.

Kao stubovi spoljne politike do 2023. godine navedeni su bezbjednost i stabilnost, ekonomski prosperitet, zaštita interesa državljana BiH u inostranstvu i međunarodnopravna saradnja, te promocija Bosne i Hercegovine u svijetu. 

Izvor: 
BNN.BA / N1