Prihvaćen prijedlog za uspostavljanje elektronske uprave

Građani uskoro neće dolaziti na šaltere

Prihvaćen prijedlog za uspostavljanje elektronske uprave

11.11.2016 - 13:02
BiH

Prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismira Juske koji se odnosi na uspostavljanje Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca usvojen je na sjednici Vijeća ministara, a ministar Jusko je istaknuo da je BiH ovim korakom bliže EU.

Vijeće ministara BiH jučer je usvojilo prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismira Juske za uspostavljanje Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca koji je propisan Zakonom o elektronskom potpisu još 2006. godine. Uspostavljanje Ureda omogućit će brže i lakše uspostavljanje elektronske uprave, što podrazumijeva uvođenje raznih elektronskih usluga namijenjenih građanima, poslovnim subjektima, kao i javnoj upravi. Na ovaj način, kazao je ministar Jusko, stvara se mogućnost da BiH implementira e-usluge koje su jedinstveno implementirane za sve članice EU, i omogućava će priznavanje e-potpisa i e-poslovanja između BiH, EU i drugih zemalja. 

Osim toga, uspostavljanjem Ureda Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) moći će implementirati elektronske lične karte koje će omogućiti institucijama BiH da pružaju elektronske usluge prema građanima, poput elektronske prijave poreza, elektronskog zdravstva, elektronskog obrazovanja, elektronskog poslovanja, elektronskog upravljanja dokumentima, te sve usluge koje trebaju biti dostupne građanima i poslovnim subjektima kako ne bi morali dolaziti na šaltere.

Uspostavljanjem Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca, kao i izradom Pravilnika o primjeni elektronskog potpisa očekuje se puna primjena Zakon o elektronskom potpisu, Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu te Zakona o elektronskom dokumentu.

 

Izvor: 
Vijesti.ba