Prije 26 godina odigrala se čuvena Pofalićka bitka: 'Hrabrost boraca nikada neće pasti u zaborav'

Sjećanje na presudnu bitku za Sarajevo

Prije 26 godina odigrala se čuvena Pofalićka bitka: 'Hrabrost boraca nikada neće pasti u zaborav'

16.05.2018 - 11:28
BiH

Na današnji dan prije 26 godina, 16. maja 1992. godine u jutarnjim satima u glavnom gradu BiH odigrala se čuvena Pofalićka bitka kodnog naziva 'Grom'. Bila je to presudna bitka za Sarajevo. Pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih formacija pokušali su tog dana presjeći grad pod opsadom.

Sjećanje na hrabre borce koji su odbranili grad, ali i državu, nije izblijedilo ni danas - 26 godina kasnije.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo hrabrih boraca Pofalićke bitke prisjetio se zajedno s legendaranim borcem Pofalića Radetom Zoranovićem s kojim je položio cvijeće na spomen-obilježje podignuto u znak sjećanja na sve poginule borce sarajevskog naselja Pofalići.

- Agresor je htio da podijeli grad, ali naši hrabri branioci Prve slavne, MUP-a i drugih jedinica nisu to dozvolili. Njihova hrabrost neće pasti u zaborav - poručio je Fišo.

Dodao je da se i danas BiH susreće sa raznim pokušajima destabilizacije, ali da patriote to neće dozvoliti.

- Bosne i Hercegovine je bilo i biće je i to je naša poruka sa ovog mjesta - rekao je Fišo.

Inače, na današnji dan u Sarajevu su pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije (JNA) i srpskih paravojnih formacija pokušali presjeći Sarajevo. Kada je dan ranije, negdje oko podne, komandir srpske policije Novo Sarajevo Lazo Bojanić dao ultimatum stanovnicima sarajevskog naselja Pofalići da predaju oružje, niko nije vjerovao da će se dan kasnije u ovom naselju odigrati bitka – jedna od najznačajnijih i najpresudnijih bitki u odbrani Republike BiH i njenog glavnog grada, kao žile kucavice koju je neprijatelj opkolio.

Iako slabije naoružana - ARBiH je pobijedila neprijatelja i osujetila njegove namjere i tako spriječila potpunu blokadu Sarajeva. 

Plan agresora je bio presijecanje Sarajeva preko Novog Sarajeva, spajanje linije Žuč – Pofalići sa tadašnjom kasarnom Maršal Tito i s Grbavicom, koja je vazdušnom linijom 500 metara udaljena od kasarne. 

Branioci Sarajeva na dan Pofalićke bitke uspjeli su doći do “Plavog granapa” i negdje oko 11 sati su zastali, jer im je pružen jak otpor. Nakon nekoliko sati neizvjesnosti, pofalićki i velešićki borci konsolidirali su se i uništili jako mitraljesko gnijezdo na Cvijetića pekari.

U završnoj fazi Pofalićke bitke značajnu ulogu odigralo je 11 boraca koji su došli u ispomoć, a kojima je komandovao Samir Pezo.

Srpski vojnici izvukli su se preko Orlića i Žuči prema Vogošći i Rajlovcu, a dio ih je skinuo uniforme i preko Dolac Malte uspio pobjeći na Vraca. U toku noći većina učesnika Pofalićke bitke povukla se kućama, tako da je oslobođene položaje čuvao mali broj pofalićkih boraca. Da su to znali, vojnici Laze Bojanića tokom noći mogli su lako u kontraofanzivi povratiti izgubljene položaje.

U Pofalićkoj bici poginuli su branioci Sarajeva Edin Krako Deba, Miralem Miradžija i Muris Đelkić Čičak.

U napadu na srpske položaje krenula su dva pofalićka i velešićki odred ARBiH, u sadejstvu sa dijelovima Prvog sarajevskog odreda, grupom boraca iz Buča Potoka, specijalnom jedinicom MUP-a RBiH, jedinicom Vojne policije i manjim grupama boraca iz drugih dijelova Sarajeva.

Borcima ARBiH suprotstavila se Pofalićka brigada VRS koja je brojala oko 1.700 pripadnika, paravojna formacija Beli orlovi sa 380 pripadnkia, oko 100 "srpskih policajaca" i grupa paravojne formacije Vukodlaci.

Srpskim snagama nanesen je težak poraz u naselju Pofalići i stvoreni su uvjeti za napredovanje ARBiH u pravcu strateški važnog platoa Žuč sjeverno od Sarajeva. 

U toku same bitke general Ratko Mladić, tek imenovani komandant tek osnovane Vojske RS, tražio je od generala Miloša Baroša, komandanta kasarne Maršal Tito, da iz nje pokrene tenkovsku jedinicu bivše JNA. U neko doba, ljut što Baroš oklijeva, rekao mu je: “Generale, ubij se ili obuci suknju”. General Baroš nije imao hrabrosti izvesti jedinicu iz kasarne.

Izvor: 
BNN.BA