Ramazan treba biti plod intimnog osluškivanja Božije poruke

Samir Beglerović, docent na Katedri za akaid FIN-a u Sarajevu

Ramazan treba biti plod intimnog osluškivanja Božije poruke

24.06.2015 - 14:39
BiH

'Mjesec ramazan uvijek je prilika iznovnoga otkrivanja sebe i mogućnost još snažnijega približavanja dragome Bogu.Naprosto, spoznajući sebe, čovjek spozanje i svoga Stvoritelja, svoga jedinog Gospodara, jer je punina svekolikoga Božijeg stvaranja položena upravo u čovjeka' -naglasio je tokom razgovora docent Beglerović.

Izvor: 
Redakcija / BNN