Rat policijskih entiteta je slabljenje države:: SNSD, SDA i DF traže entitetske rezervne policije

Svako hoće svoj pendrek u ruci (entiteta), državi šta ostane

Rat policijskih entiteta je slabljenje države:: SNSD, SDA i DF traže entitetske rezervne policije

19.04.2019 - 14:12
Politika

SDA je zatražila da se pokrene procedura kako bi se, brže-bolje, preispitala mogućnost da se i u Federaciji BiH, kao što je urađeno i u entitetu Republika Srpska, uvede rezervni sastav policije. SDA-ov koalicioni pratilac, DF, precizirao je: trebalo bi uvesti u rezervni sastav i naoružati još 2.500 policajaca. (Ne)namjerno SDA i DF odigrali su na Dodikovu kartu pristajući da se ne govori o državi, niti o NATO-u, niti o formiranju Vijeća ministara BiH (za koje su se već oko stolica dogovorili) već oko naoružavanju, pazi sad!, entiteta! Igrom između "entiteta" država se pretvara u pukog i nemoćnog posmatrača jakih entiteta kojima je država tek protočni bojler za zapošljavanja, uhljebljavanja u (rodbinsko-jaranskoj) "diplomatiji" i preusmjeravanje novca. 

Kad se ne mogu do kraja dogovoriti oko Vijeća ministara BiH ili kad ne mogu dobiti bilo šta iz lepeze zahtijeva prilikom pregovora, prvo za šta se late domaće vlasti jeste oružje, pendreci, ucjene i blokade. PRvo, kao i uvijek, kreće Milorad Dodik kojeg, nedugo potom, slijede svi ostali. Tako nastaje stalna kriza u Bosni i Hercegovini kojoj, doslovno, nema ni kraja niti iko više zna kada je tačno počela.

Najnoviji okidač "sukoba" koalicionih partnera, koji se za sat vrmena dogovore oko cijele raspodjele vlasti i resursa, jeste rezervni sastav policije koji je Dodik odlučio da pravi u entitetu RS. Nije trebalo dugo, tek koji dan, da iz entiteta FBiH odgovore istom mjerom: i mi ćemo praviti rezervni sastav policije. 

Da dodik pravi državu u državi i javno najavljuje otcjepljenje, onda kada to bude moguće, nije tajna. Entitet RS je formiran sa ciljem da bude država ali mu, eto, nije uspijelo ratom pa čekaju svoju mirnu šansu. Do tada potrebno je rušiti državu, državnost, ime Bosne i Hercegovine, obesmišljavati njene institucije i činiti sve da se država prikaže beznadežnom i slabijom u odnosu na entitete. 

U ovom poslu, Dodiku veliku pomoć pružaju njegovi federalni kaolicioni partneri koji, tuk na utuk, idu za njim i ponavljaju red istih poteza ne bi li mu, kao, "recipročno odgovorili". Sada je u entitetu FBiH, SDA sjetila, a DF "priletio", da pokrenu inicijativu za formiranjem rezervnog sastava policije entiteta FBiH. 

"Rat" entiteta je na pomolu a država je toliko slaba, policijska, pravosudna, finainsijska, da se pretvorila u tek pukom posmatrača entitetskih sukoba. Nije sporno što Dodik uzdiže entitet na nivo države ali jeste "znakovito" da njegovi koalicioni partneri iz FBIH rade potpuno isto. Dodik to radi jer time derogira državu, ali zašto to rade SDA i DF?

Pravi odgovor bi bio pojačavanje SIPA-e za 5.000 agenata, inspektora i specijalaca - ako već moramo govoriti jezikom cijevi i pendreka, a ne jezikom puteva i investicija. Međutim, ovdje nije fokus ojačati državu, već je učiniti plijenom entiteta i upravo tu politiku i psihologiju uspio je nametnuti Dodik zbog čega je u političkoj prednosti nad njegovim federalnim koalicionim kolegama. 

Kako god da se završi "pendrečenje" oba bh.entiteta, za sada je jedno sigurno: država dobija po leđima!

Izvor: 
BNN.BA