Sarajevo: 17. jula štrajk upozorenja zdravstvenih radnika

Zbog odnosa Vlade KS prema radnicima u zdravstvu

Sarajevo: 17. jula štrajk upozorenja zdravstvenih radnika

06.07.2018 - 12:44
Društvo

Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo najavio je za 17. juli polusatni štrajk upozorenja, a kao razlog navode odnos Vlade KS prema radnicima u zdravstvu u Kantonu Sarajevo. Sindikat ističe da je Odluku o organizovanju polusatnog štrajka upozorenja donio Glavni odbor Sindikata radnika u zdravstvu u KS-u na vanrednoj sjednici 29. juna, a s ciljem zaštite dostojanstva radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo.

Preciziraju da će shodno toj odluci, polusatni štrajk upozorenja biti održan u vrijeme pauze (u toku radnog dana) u svim osnovnim sindikalnim organizacijama Sindikata radnika u zdravstvu u KS. Članovi tog sindikata izaći se 17. jula u vrijeme pauze u toku radnog dana ispred zdravstvenih ustanova u kojima su zaposleni.

- Razlog za stupanje u štrajk upozorenja je odnos Vlade KS prema radnicima u zdravstvu u Kantonu Sarajevo, te nezadovoljstvo članova Sindikata radnika u zdravstvu u KS zbog neprihvaćanja prijedloga izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo predložene od Sindikata radnika u zdravstvu u KS i nepotpisivanje izmjena i dopuna navedenog kolektivnog ugovora - navodi se.

Glavni cilj štrajka upozorenja je  uvažavanje Sindikata radnika u zdravstvu u KS kao ravnopravnog socijalnog partnera i potpisivanje izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje KS na način kako je predložio Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo.

- Sindikat je predložio koeficijent složenosti poslova svim radnicima u oblasti zdravstva (izuzev doktora medicine i stomatologije) tj. plaće „nedoktora“ povećava se linearno za 0,3, da se kod zanimanja VIII/2 briše tačka i dodaju riječi „na odgovornom radnom mjestu i u skladu s pravilnikom o radu, plaćama i sistematizaciji radnih mjesta javno zdravstvene ustanove, kao i da se nakon navršenih deset godina radnog staža, „nedoktorima“ poveća koeficijent složenosti poslova za 0,1 - navodi Sindikat.

Izvor: 
BNN.BA