Sarajevo: Otvorena konferencija o upravnopravnom okviru zapadnog Balkana

U organizaciji Ministarstva pravde BiH i Regionalne škole za javnu upravu

Sarajevo: Otvorena konferencija o upravnopravnom okviru zapadnog Balkana

21.02.2017 - 12:45
Politika

Dvodnevna konferencija o upravnopravnom okviru u regiji zapadnog Balkana, posvećena novim zakonima o općem upravnom postupku, otvorena je u Sarajevu u organizaciji Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA).

Dio konferenciji je ReSPA Otvoreni dan, kojem mogu prisustvovati svi zaniteresirani učesnici.

Po riječima programske menadžerice ReSPA-e Zorane Gajić, cilj skupa je pomoći iskustveno Bosni i Hercegovini, jedinoj regionalnoj zemlji koja nije donijela nove zakone o općem upravnom postupku, da to učini u procesu reforme javne uprave bazirane na evropskim načelima. Stoga je konferencija prilika i za unapređenje regionalne saradnje u domenu javne uprave.

Novi zakoni o općem upravnom postupku ključni su za reformu, a samim tim za poboljšanje usluga koje javna uprava pruža građanima i privredi.

Za Bosnu i Hercegovinu je vrlo značajno, budući da se u zemlji donose zakoni na četiri nivoa (državni, dva entitetska i nivo Brčko Distrikta) da ovi zakoni budu potpuno komplementarni i da osiguraju građanima lakše ostvarivanje prava, u protivnom, neće biti učinjeno ništa, izjavio je glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde BiH Emir Mehmedović.

Nada se da će u procesu reforme javne uprave, BiH dobiti legislativu koja će između ostalog osigurati brže rješavanje upravnih postupaka i jednostavniju proceduru građanima kod podnošenja zahtjeva i dobivanja rješenja.

Ivan Koprić, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, govoreći o osnovnim principima upravnog prava u Evropskoj uniji, naglasio je napore za uspostavu učinkovite i dobre uprave kao novog evropskog modela u praksi institucija EU, čiji je cilj, riječju, da građani bolje i lakše ostvaruju prava u ovoj oblasti.

EU Parlament usvojio je Kodeks dobrog upravnog ponašanja 2001. godine, podsjetio je Koprić.

Učesnici skupa u Sarajevu su službenici državne uprave, predstavnici nevladinih organizacija i akademske zajednice te partnerske organizacije.

Planirano je predstavljanje regionalnih komparativnih studija i analiza: "Optimizacija javne uprave u regionu zapadnog Balkana", "Upravljanje procesom primjene strategija reforme javne uprave", "Pravni lijekovi u upravnom postupku u regionu zapadnog Balkana" i "Unapređenje primjene procedura za zapošljavanje na osnovu zasluga u regionu zapadnog Balkana".

Bit će riječi i o preporukama za Bosnu i Hercegovinu koje proizlaze iz regionalnih komparativnih studija i analiza urađenih pod pokroviteljstvom ReSPA-e.

Glavna preporuka je da se u Bosni i Hercegovini donesu potpuno novi i usklađeni zakoni o općem upravnom postupku, čije će karakteristike biti da se zasnivaju na ideji zaštite prava i zakonskih interesa građana i drugih društvenih subjekata, zatim da isključe zastarjele i pogrešno koncipirane institute (naročito vanredne „pravne lijekove“) i da pojednostave upravni postupak općenito.

Preporučeno je također da zakoni propišu nove institute (upravni ugovori, usluge od općeg interesa), nove vrste pravnih lijekova, tj. tužba, upravne radnje) u skladu s potrebama savremenog društva.

Preporuke pripremljene za sarajevsku konferenciju su i da novi zakoni propišu jasne odgovornosti organa uključenih u upravni postupak (npr. obaveza drugostepenog organa da odlučuje u meritumu) radi sprečavanja dugotrajnih postupaka, kao i da novi propisi budu usklađeni s evropskom terminologijom i standardima te sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Izvor: 
Fena