SDA, SDP, DF protiv odluke CIK-a, najavljeno pokretanje apelacije pred Ustavnim sudom BiH

Prilikom popune Doma naroda Federalnog parlamenta koristit će se popis iz 2013.

SDA, SDP, DF protiv odluke CIK-a, najavljeno pokretanje apelacije pred Ustavnim sudom BiH

18.12.2018 - 14:05
Politika

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH (CIK BiH) na današnjoj sjednici usvojila je prijedlog da se prilikom popune Doma naroda Federalnog parlamenta koristi popis iz 2013. godine i princip 1/1/1 koji podrazumijeva da će u Domu naroda Parlamenta FBiH biti najmanje jedan Bošnjak, jedan Srbin i jedan Hrvat iz svakog kantona ako budu izabrani, Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH), Stranka demokratske akcije (SDA), Demokratska fronta (DF), poručile su da će se obratiti Ustavnom sudu BiH. 

Dom naroda Parlamenta FBiH

SDA je mišljenja da je odluka CIK-a neustavna u dijelu u kojem je odlučeno da se za raspodjelu mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH koristi popis iz 2013. godine.

“SDA smatra da je CIK bio dužan da poštuje Ustav FBiH, prema kojem se popis iz 1991. godine mora primjenjivati sve do konačne implementacije Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Današnju odluku CIK-a BiH smatramo političkom, a ne stručnom“, saopšteno je iz SDA. 

Iz ove stranke navedeno je i to da će SDA, preko ovlaštenih apelanata, pred Ustavnim sudom BiH pokrenuti zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke CIK-a BiH.

Istog su mišljenja u SDP-u, koji navode da pet članova CIK-a pokušavaju legalizirati rezultate etničkog čišćenja. 

"Ovim potezom pet članova CIK BiH pokušavaju u praksi legalizirati rezultate etničkog čišćenja. Moraju biti svjesni da će njihova imena ostati upamćena baš prema toj nečasnoj ulozi finaliziranja rezultata ratnih zločina. SDP BiH sa partnerima u BH bloku iskoristit će sve pravne mehanizme, uključujući i apelaciju Ustavnom sudu, kako bi se ova odluka stavila van snage", navode iz SDP-a.

U saopćenju se navodi da u SDP-u očekuju i da Ured visokog predstavnika u BiH poduzme potrebne korake kako bi se spriječila primjena, kako navode "ovog neustavnog, štetnog i opasnog akta CIK BiH, naročito uzimajući u obzir činjenicu da je OHR, kao vrhovni tumač Ustava, dao jasno tumačenje da se popis iz 1991. godine mora primjenjivati sve do potpune provedbe Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma."

U SDP-u ističu da neće pristati na formiranje Doma naroda Parlamenta FBiH pod ovim uslovima i neće učestvovati u bilo kakvim razgovorima o formiranju vlasti na nivou BiH i FBiH dok se ovaj proces ne vrati u okvire Ustava i zakona.

Iz DF-a su naveli kako je riječ o brutalnom kršenju Ustava FBiH. 

"Prekršen je član u kojem stoji: Konstitutivni narodi i grupa Ostalih biti će proporcionalno zastupljeni u javnim institucijama u Federaciji BiH. Kao Ustavni princip, takva proporcionalna zastupljenost će se bazirati na popisu iz 1991. godine, dok se Aneks 7 u potpunosti ne provede. Nadležnost za proglašavanjem Ankesa 7 provedenim ima OHR, odnosno Visoki predstavnik u BiH, a s obzirom da Aneks 7 nikada nije proglašen provedenim ova odluka CIK-a dirketno krši Ustav FBiH", tvrdi DF.

Također, Demokratska fronta podsjeća i na stručno mišljenje Zavoda za statistiku FBiH u kojem je jasno naglašeno da Centralna izborna komisija ne može koristiti popis iz 2013. godine kao osnov za raspodjelu mandata u Domu naroda FBiH.

"Nažalost, očigledno je da je većina članova CIK-a, danas bila spremna grubo prekršiti Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, te svojom odlukom legalizovati etničko čišćenje izvršeno u ratu od 1992-1995 i takva odluka bit će predmet apelacije Ustavnom sudu BiH koju će podnijeti neko od ovlaštenih apelanata, a jedan od njih je i Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte", zaključuje se iz DF-a.

Apsolutna većina u Klubu Hrvata

Podsjećamo, raspodjela mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH vršit će se prema popisu iz 2013. godine. Odlukom CIK-a  prihvaćen je "model 1-1-1" što znači da će u Domu naroda Parlamenta FBiH biti najmanje jedan Bošnjak, jedan Srbin i jedan Hrvat iz svakog kantona ukoliko su izabrani.

Shodno tome, HDZ BiH  će u Domu naroda Parlamenta FBiH, od 17 imati 12 delegata u Klubu hrvatskog naroda, što je apsolutna većina u Klubu Hrvata, što će ovoj stranci omogućiti kontrolu donošenja zakona i odluka, a samim time će imati i odlučujuću ulogu u formiranju vlasti.

Iz Srednjobosanskog kantona dolazit će tri delegata iz reda hrvatskog naroda te po jedan iz reda bošnjačkog, srpskog i ostalih naroda.

Hercegovačko-neretvanski daje jednog Bošnjaka, tri Hrvata i dva Srbina.

Iz Zapadnohercegovačkog kantona dolazi jedan Bošnjak, tri Hrvata i jedan Srbin.

Dva delegata iz reda hrvatskog naroda bit će birana iz Livanjskog kantona, dok će preostala mjesta iz tog kantona popuniti tri delegata iz reda Srba, te jedan iz reda Bošnjaka.

Iz Tuzlanskog kantona tri Bošnjaka, jedan Hrvat, dva srpska delegata, te jedan iz reda ostalih.

Zeničko-dobojski kanton daje po jednog Srbina, Hrvata i predstavnika ostalih, a tri Bošnjaka.

Bosansko-podrinjski kanton delegirat će po jednog delegata iz reda svih konstitutivnih naroda.

Unsko-sanski kanton delegira dva Bošnjaka, jednog Hrvata, dva Srbina i jednog iz reda ostalih.

Posavski kanton će imati po jednog delegata iz reda svih konstitutivnih naroda.

 

 

Izvor: 
BNN.ba