Skupština KS danas razmatra Nacrt budžeta za 2015. godinu

Budžet povećan za 13,3 miliona KM

Skupština KS danas razmatra Nacrt budžeta za 2015. godinu

17.06.2015 - 11:33
BiH

Skupština Kantona Sarajevo danas će, nakon utvrđenog dnevnog, reda razmatrati Nacrt izmjena i dopuna budžeta KS-a za 2015. godinu koji iznosi 689.200.000 KM, a povećan je za 13,3 miliona KM.

Na sjednici će, od 24 tačke dnevnog reda, biti razmatran i Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju budžeta KS-a za 2015. godinu, a razlog za izmjenu zakona je što je u svrhu finansiranja deficita gotovinskog toka ranije planirano kratkoročno zaduživanje revolving kreditom u iznosu od 10.000.000 KM. 

Zastupnici će po skraćenom postupku razmatrati i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području KS-a i Prijedlog zakona o zakupu stana s Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zakupu stana. 

Zastupnici će razmatrati i Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba KS-a za 2015. godinu", kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo. 

Na sjednici Skupštine KS-a bit će razmatrani uvjeti i kriteriji za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uvjetima.

Na dnevnom redu je i nekoliko izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2014. godinu JU "Apoteke Sarajevo“, Stomatološkog fakulteta s klinikama u Sarajevu i drugih javnih ustanova. 

Također će se odlučivati i o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu u nekoliko zdravstvenih ustanova i fondova.

Izvor: 
Fena