Skupština Kantona Sarajevo 4. aprila o potvrđivanju Vlade, političkim ubistvima, radu Gras-a...

Sjednica u srijedu

Skupština Kantona Sarajevo 4. aprila o potvrđivanju Vlade, političkim ubistvima, radu Gras-a...

27.03.2018 - 13:11
Politika

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja će odlukom Kolegija biti održana 4. aprila, bit će razmatran Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo. Na dnevnom redu će se naći i prijedlozi zakona o izmjeni Zakona o pečatu KS, kao i zakona o dopuni Zakona o upotrebi grba i zastave KS te zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, svi po hitnom postupku. Bit će razmatran i Nacrt zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone.

Na dnevnom su pored ostalog i  Prijedlog odluke o izmjeni odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS, Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba KS za 2018. godinu.

Na istoj sjednici bit će raspravljano i o izvještajima o radu Vlade KS za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine, o radu KJKP “Gras“ za 2016. godinu te o radu Odbora za žalbe javnosti za 2017. godinu.

U dnevni red sjednice uvrštena je i Informacija o počinjenim političkim ubistvima u Kantonu Sarajevo.

Zastupnicima će također biti dostavljena i te informacija privremenog upravitelja KJKP “Gras” o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju ovog preduzeća te Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija”.

Izvor: 
BNN.BA