Spisak "Ševa", kako su formirane, ko im je naređivao i koga su ubijale!

Državne tajne i politička ubistva u Sarajevu (I)

Spisak "Ševa", kako su formirane, ko im je naređivao i koga su ubijale!

12.06.2017 - 10:07
Politika

BNN od danas počinje ekskluzivni feljton koji će govoriti o najčuvanijim državnim tajnama i informacijama o počinjenim političkim ubistvima u Sarajevu. Radi se o općem javnom interesu jer je glavni grad Bosne i Hercegovine, nakon 20 i više godina od počinjenja ubistava, još uvijek prepun lica koja su počinila politička i druge vrste ubistava a koji se nalaze na slobodi. Da li iza ubica stoji sistem ili je, pak, dio samog sistema ubica. "Ševe" su dio jedinice MUP-a RBiH koji je formiran sa ciljemda obavlja prljave poslove. Samim tim dat joj je teroristički prefiks. Broj ubistava koje su počinila mjeri se desecima. BNN ekskluzivno donosi priču o najprljavijoj terorističkoj jedinici, "Ševama", koje i danas štiti veliki dio sistema vlasti za kojeg su, očito, radili. 

Prvi dio informacije se odnosi na Ugljen Nedžada pošto mi je poručeno da o njemu napišem ono što znam, naveo sam da je on prije višestranačkih izbora bio jedan od ključnih ljudi Duška Zgonjanina, odnosno Sredoja Novića i da je kao čovjek od povjerenja zajedno sa Božom Bagarićem ispred Saveznog SUP-a odrađivao zadatke prema Zulfikarpašić Adilu... Asim Dutbašić je zadužio Ugljen Nedžada da po nalogu Alije Delimustafića oformi grupu za likvidaciju za koju ću kasnije saznati da je dobila naziv „Ševe“...” - napisat će juna 1994.godine, bivši šef Službe državne bezbjednosti, Munir Alibabić, u pismu koje je uputio predsjedniku Predsjedništva RBiH Aliji Izetbegoviću. 

"Ševe" su od njenog formiranja bili najčuvanija državna tajna. Za njeno formiranje znalo je svega nekoliko ljudi a isti ti ljudi bili su uključeni i u davanje zadataka kao i pokrivanje krvavih i rpljavih tragova "Ševa". Svoj put otpočeli su onako za šta su bili i namijenjeni - zločinom. 

Dana 22.aprila 1992., zarobljeno je osam rezervista tzv. JNA: Milivoje Lalović, Đorđe Bjelica, Zoran Marković, Dragomir Đerić, Stevan Đokanović, Vlajko Golubović, Nedeljko Vujičić i Miladin Vukmanović, koje je sarajevski kriminalac Davor Matić zvani Žmiro sproveo u Dom policije. Odatle su, po svjedočenju Dragana Vikića, upućeni u neki od sarajevskih zatvora da bi ih, na samom izlazu iz Doma policije, sačekao čovjek po nadimku Brko, koji će ih svirepo likvidirati. "Brko" je bio vođa ubica iz "Ševa" - Nedžad Herenda. 

U trenutku kada je HErenda ubio svoje, moguće, prve(?) žrtve, on je skupa sa NEdžadom Ugljenom i Musinom Džaferovićem bio poslat u Specijalnu jedinicu MUP-a RBiH da u istoj izvrši odabir onih koji bi radili iste poslove - zločine. 

Vikić će posvjedočiti da su mu njegovi ljudi reklii kako je zarobljenike poubijao “čovjek po nadimku Brko” za kojeg će saznati da se zove Nedžad Herenda. Šef Službe državne bezbjednosti - sektor Sarajevo, Munir Alibabić, izjaviće kako mu je Asim Dautbašić kazao da su zarobljeni vojnici likvidirani od strane “nekog iz naše specijalne grupe”.

Alibabićev nasljednik na mjestu šefa Službe državne bezbjednosti -  sektor Sarajevo, Enver Mujezinović, izjaviće da su mu “neke stvari poznate iz akcije "Trebević”, ali za Mujezinovića se sumnja da je i autor službenog dokumenta kojeg su potpisali ministar odbrane Jerko Doko i komandant TO RBIH pukovnik Hasan Efendić u kojem je stajalo da su vojnici "na vlastiti zahtijev otišli svojim kućama". 

Sasvim sigurno za zločin u "Velikom parku" znali su svi funkcioneri MUP-a RBiH od Alije Delimustafića, Jusufa Pušine, Bakira Alispahića, Nedžada Ugljena, Dragana Vikića, preko dijela u MO RBiH i TO RBIH, Jerka Doke, Hasana Efendića, Envera Mujezinovića i drugih. Niko ništa nije poduzeo jer su ubistva počinili "naši iz specijalne grupe". Tako su prvi zločini "Ševa", zapravo, podvedeni pod "patriotizam", odnosno ubice iz "Ševa" bile su od početka amnestirane za svoje zločine. 

O Samom nastanku terorističke skupine "Ševe", NEdžad Ugljen će izjaviti: “Asim Dautbašić mi je rekao: Ideš sa mnom u specijalnu jedinicu... Ja i Musin Džaferović smo radili na selekciji, jer smo imali iskustva u Službi. Ja sam kroz selekciju lica koja su se javljala u specijalnu jedinicu, krišom odlagao zabilješke i pribilješke o ljudima za koje sam cijenio da su nekih jačih sposobnosti, da mogu nešto uraditi u smislu specijalnih dejstava... Tako sam odabrao grupu „Ševe“... Neću da mi se zna ko su mi ljudi u „Ševama“. Zbog toga sam tražio novčana sredstva i njima na potpis davao platu ...

"Ševe" su svoja primanja vršili putem papirića koje je, uglavnompotpisivao Ugljen koji je bio direktni rukovodilac "Ševa" u operativnom smislu, iako je naređenja za njihova djelovanja primao vertikalom u MUP-u i istom tom vertikalom putem politike. "Ševe" su bile izuzetno dobro opremljene vojnom i policijskom opremom, za njih su specijalno nabavljani snajperi, jurišne puške i kratko oružje, sredstva fizičke zaštite, municija i eksplozivna sredstva za šta im je logističku podršku pružao MUP RBiH, paralelno finansiranje putem stranačke, SDA-ove tadašnje strukture, kao i putem korištenja nekih resursa Armije RBIH. 

Ševe” su izvršile likvidaciju nekoliko civila na Grbavici "vježbajući" svoje djelovanje. O jednom takvom ubistvu BNN je objavio svjedočenje B.Š, prije nekoliko dana, koji je lično sa svojim saradnikom u MUP-u RBIH vidio pisanje izvještaja od strane Dragana Šošića u kojem je stajalo da je ubio ženu na Grbavici dok je prala suđe. Za pretpostaviti je da su "Ševe" ovo svirepo ubistvo, koje je ratni zločin, podvele pod "ubistvo četnika". 

Također, prema svjedočenju Edina Garaplije, bivšeg agenta AID-a i SDB-a, "Ševe" su, također, ubile Boška Brkića i Admiru Ismić, koji su u svjetskoj javnosti poznati kao “Sarajevski Romeo i Julija”.

Spisak do sada registrovanih ubistava za koje se pripadnici "Ševa" osnovano sumnjiče dosegao je brojku od 13 ubijenih lica što je ogroman ratni zločin ali nijedno tužilaštvo u Bosni i Hercegovini ne istražuje rad i krvavo djelovanje terorista iz "Ševa", niti se sistematski istražuje njihov način formiranja i djelovanja.

Pripadnici “Ševa” bili su:

1. Đulić (Mehmed) Memsudin, rođen 1972. godine 2. Gološ (Mirza) Edin, rođen 1966. godine

3. Gološ (Mirza) Sead, rođen 1969. godine

4. Hazrolaj (Nazif) Edin, rođen 1962. godine

5. Herenda (Alija) Nedžad, rođen 1953. godine 6. Morović (Vasilije) Jerko, rođen 1958. godine 7. Islamović (Omer) Damir, rođen 1962. godine 8. Ivačić (Ante) Zvonko, rođen 1956. godine

9. Jahić (Hasan) Sejo, rođen 1952. godine

10. Jakubik (Rajmund) Alen, rođen 1963. godine 11. Jusović (Medo) Fehmija, rođen 1956. godine 12. Muranović (Dijaz) Edin, rođen 1961. godine

13. Nedžibović (Mustafa) Samir, rođen 1963. godine 14. Šahbaz (Salim) Hazim, rođen 1962. godine

15. Šošić (Ivan) Josip, rođen 1967. godine

16. Šošić (Petar) Dragan, rođen 1967. godine

17. Torlaković (Nesib) Nedim, rođen 1968. godine 18. Zorlak (Aziz) Nedim, rođen 1957. godine

19. Kadrić (Edhem) Abdulah, rođen 1950. godine

20. Faik Kulović zvani Inžinjer

21. Senad Goljo

22. Dino Abazović

FOSS (Federalna obavještajna služba" će napraviti Specijalnu informaciju o formiranju i djelovanju terorističke grupe “Ševe” u kojoj će, između ostalog, stajati sljedeće:

Grupa Ševe će jedno vrijeme biti smještena u Domu policije u Sarajevu, u bazi Specijalne jedinice MUP-a RBiH, da bi se nakon stabilizacije i sređivanja stanja u SDB grupa preselila u prostorije MUP SDB u sjedištu. Međutim, krajem 1992., grupa Ševe prelazi u novu bazu koja se nalazila u prostorijama Planinarskog društva u Starom Gradu. Tu se zadržavaju vrlo kratko (oko desetak dana) nakon čega prelaze u jednu privatnu kuću u Velešićima. Pomenuta baza korištena je oko pola godine, ali zbog nemogućnosti nor- malnog dolaska u bazu, zbog ratnih dejstava, sjedište grupe ponovo je vraćeno u zgradu MUP-a... Identitet pripadnika jedinice Ševe znao je i određeni broj ljudi koji su u SDB bili na nižim rukovodnim funkcijama: Stipan Petrović, Boriša Delić, Enver Mujezinović, pa čak i sekretarica Nedžada Ugljena, Suvada Hodžić. Prema raspoloživim informacijama u rad ove grupe povremeno su bili uključivani Fikret Muslimović i Jusuf Jašarević iz vojnog vrha, a grupa je imala podršku i od najvišeg političkog vrha države...Grupa Ševe nije imala jednonacionalni sastav, pa se može reći da je formirana po obrascu KOS-a, čiji je metod bio formiranje specijalnih jedinica od pripadnika manjinskih nacija koji su kao manjine, kroz psihološku krizu identiteta, imali pojačanu potrebu dokazivanja lojalnosti. Budući da je Enver Mujezinović iz centrale KOS-a iz Beograda u Sarajevo stigao u maju 1992., sas- vim je moguće da je ideju o formiranju ovakve grupe upravo Mujezinović donio ili prenio Delimusta ću. Na formiranje i rad grupe Ševe određeni uticaj preko svojih ljudi imali su i KOS i SIS, kojima je odgovarala ideja o stvaranju male muslimanske državice, jer bi se na taj način lakše izvršila podjela BiH. Njene usluge su istovremeno koristili ljudi koji su bili na vezi sa KOS-om (Mujezinović, Muslimović), SIS-om (Ugljen, Jozić), odnosno ljudi koji su bili zagovornici i radili na etabliranju MOS-a, Muslimanske obavještajne službe (Alispahić, Ugljen). Zbog te činjenice u grupi Ševe bilo je ljudi za koje se sumnja da su bili u vezi sa KOS-om (niški specijalci Dragan i Josip Šošić) ili zavrbovanih kriminalaca (Nedžad Herenda), zatim pripadnika SIS-a (Zdravko Faketi) i ljudi koji su podržavali stvaranje MOS-a... Pojačane aktivnosti Ševa tokom 1993., na unutrašnjem planu, dovode se u vezu sa političkim aktivnostima najvišeg državnog vrha oko budućeg ustroja BiH i eliminisanjem iz političkog i javnog života probosanski orjentisanih kadrova, i političkih neistomišljenika koji su se suprostavljali podjeli BiH. Saznanja ukazuju da je s tim u vezi, u junu 1993. u Sarajevu, zavedena akcija pod šifrom Ševa koja je za cilj imala obračun sa pomenutim licima...Upravo za taj period djelovanja Ševa vežu se neka nerazjašnjena ubistva koja su se desila na teritoriji pod kontrolom Armije BiH, posebno u Sarajevu, uključujući atentat na Sefera Halilovića...

Pored svega navedenog, "Ševe" su u svom djelovanju vršile snajperisanje unutar Sarajeva što se posebno istaklo 26.10.1993.godine kada je buknuo bratoubilački sukob u opkoljenom Sarajevu, (za koji će se poslije ispostaviti da su ga režirali oficiri KOS-a i SDB-a Fikret Muslimović, Enver Mujezinović i ostali) i kada su "Ševe" snajperisale po objema sukobljenim stranama kako bi sukob imao što krvavije posljedice.

Da su o postojanju i djelovanju terorističke skupine "Ševe", znali i pripadnici agresorske tajne službe svjedoči i izvod iz izjave zamjenika komandanta Specijalne jedinice "Lasta", Joze Anđića.

Kada je 6. novembra 1993., od strane srpskog MUP-a uhapšen Anđića će, nekoliko dana prije razmijene, isljeđivati inspektori agresorskog MUP-a. Inspektor srpskog MUP-a, Milan Vojinović će Anđića pitati o "jednoj drugoj jedinici koja je formirana da bi odrađivala samo prljave poslove". Anđić  će im, tokom isljeđivanja, reće da ne zna ništa o tome na šta mu je inspektor Vojinović kazao da laže.

Dana 18. novembra 1993., Srpska nacionalna bezbedonost napisaće informaciju o postojanju «Ševa». U Informaciji koju će potpisati jedan od načelnika agresorske Službe, Srđan Šehovac, između ostalog stoji:

Obaveštavamo vas da smo u razgovoru sa S.V. došli, pored ostalih saznanja, i do podatka da u MUP-u bivše RBiH deluje i posebno organizovana jedinica koja radi u potpunoj ilegali - osnovao je Asim Dautbašić, sada je vodi Nedžad Ugljen. Pomenuta grupa je za specijalne zadatke - prljave poslove, a između ostalih poslova radi i likvidacije nepoželjnih osoba. Sastavljena je od poverljivih ljudi, koji su većinom nepoznati okolini...

Agresorska saznanja bila su gotovo istovjetna informacijama koje su o "Ševama" bile prikupljene na opkoljenoj strani Sarajeva. Svi su znali da unutar Sarajeva postoji grupa koja vrši prljave likvidacije, svi su znali ko ju je osnovao, ko joj je davao zadatake, ko ju je finansirao a ko operativno pokrivao ali niko, otada do danas, nije službeno reagovao. 

O njenoj ulozi je, očito, blisko bio upoznat i ministar MUP-a Jusuf Pušina koji je ubice iz "Ševa" odlikovao  policijskim priznanjem “Reljefni grb RBiH”. Uslugama "Ševa" se direktno koristio i bio im direktno nadređeni i naredni ministar MUP-a RBiH Bakir Alispahić za čije vrijeme su se, također, dogodila brojna ubistva koja su počinile "Ševe". 

"Ševe" su, po dokumentima FOSS-a, formirane po obrascu KOS-a. To posebno treba istaći kada se uzme o obzir da su tajnom službom i u MUP-u i u Armiji RBiH, rukovodili kadrovi KOS-a, Fikret Muslimović, Jusuf Jašarević, Nedžad Ugljen i Enver Mujezinović uz cijeli splet dodatnih saradnika na raznim pozicijama.

Upravo tu leži početak cijelog problema: otkud najkrvaviji KOS-ovci, koji su u redove odbrane ARBiH došli aprila i maja mjeseca 1992.godine (i odmah raspoređeni na vodeće funckije u državi) na čelu tajnih službi!? Kakva je uloga KOS-ovih oficira u državnom udaru 2.maja 1992.godine? Zašto su sistematski zataškavali zločine od kojih su poslije stradavali generali Armije RBiH!? Ko ih je poslao u Sarajevo i sa kojim zadatkom? Kako su izazivali bratoubilačke sukobe u Sarajevu i zašto su od komandanata Armije RBiH sistematski proizvodilli "zločince" Sutra: Ubačeni KOS-ovci koji su u Bosnu donijeli "Ševe", zločine i politička ubistva!

(Nastavak sutra)

Redakcija BNN-a

Izvor: 
BNN.BA