Sramotno: "Ševe" su Ibrahima Derviševića optuživali za saradnju sa četnicima!

Zamjenika komandanta legendarne brigade kojom je komandovao Enver Šehović

Sramotno: "Ševe" su Ibrahima Derviševića optuživali za saradnju sa četnicima!

12.11.2017 - 17:33
Politika

Ibrahim Dervišević bio je zamjenik komandanta 1.motorizovane, Slavne brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine kojom je komandovao legendarni Enver Šehović. Brigada se, uglavnom, borila u opkopljenom Sarajevu a svoju slavu su stekli oslobađajući i, potom, braneći jednu od najtežih sarajevskih ratnih linija - Žuč. Ipak sve to nije smetalo da tajna teroristička jedinica "Ševe" o Derviševiću napiše skandalozan izvještaj, očito prateći ga, u kojem su ovog ratnog vojnog ivalida i, dakle, Šehovićevog zamjenika, povezali za saradnju, ni manje ni više, nego sa četnicima! Ovaj dokument je upravo pokazao da su "Ševe" djelovale na liniji razbijanja jedinstva branilaca Republike BiH, te zavađanja i blaćenja svih onih koji su se borili za državu. Posebno, ovaj dokument dokazuje da su "Ševe" fizički pokrivale komandante i zamjenike, kao i oficire Armije Republike BiH, odnosno da je to bilo u fokusu njihovog posla a ne, kako su njihovi osnivači i komandanti pokušali predstaviti, "borba protiv četnika" što je bezočna neistina. 

Dokument koji su potpisali pripadnici "Ševa", a koji su djelovali cijelo vrijeme vrata pod pseudonimima i šiframa jer su radili najprljavije poslove, okaljali su Ibrahima Derviševića kao čovjeka pod čijom komandom su ginuli borci Armije Republike BiH, potom kao ličnost koja je na slobodu pustila više agresorskih vojnika dok je, drugima, pomogla da izbjegnu mobilizaciju. Također, "Ševe" su Derviševića okaljali i da je naoružavao četničke vojvode i njihove pripadnike.

Dokument koji je, anonimno, dostavljen u našu Redakciju otkriva način na koji su, zapravo, djelovale "Ševe" kaljajući borce za Republiku BiH i, listom, optužujući ih za saradnju sa četnicima, izdaju i slične bedastoće dok su, istini za volju, upravo "Ševe" i njihovi osnivači i nalogodavci (Alija Delimustafić, Bakir Alispahić, Asim dAutbašić, Enver Mujezinović, Nedžad Ugljen) radili direktno za agresorske interese i protiv branilaca Republike BiH. U prilogu ovog teksta pogledajte dokument "Ševa" o borcu za Žuči, Derviševiću.

 

Izvor: 
BNN.BA